ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մկրտիչ Մանասի Բալանյան
19.02.2016

ՆԶՊ ուսուցիչ

Հեռ.՝ 59-22-72
mkrtich.balanyan@mail.ru

ՆԶՊ ուսուցիչ / հենակետային վարժարան

Կրթություն

1967-1972թթ. Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2009թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ամալսարանի հենակետային վարժարանի /ավագ դպրոց/ նախնական զինվորական պատրաստություն և անվտանգ կենսագործունեություն առարկայի ուսուցիչ, զինղեկ,
1999-2008թթ. ծառայել է ՀՀ Զինված ուժերում,
2005-2008թթ. ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային անվտանգության ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի /Հայկական բանակ/ ռազմագիտական հանդեսի տեխնիկական բաժնի պետ,
2005թ. շնորհվել է զինվորական կոչում`փոխգնդապետ,
2002-2005թթ. ՀՀ ՊՆ /Հայկական բանակ/ ռազմագիտական հանդեսի տեխնիկական բաժնի պետ,
2002թ. շնորհվել է զինվորական կոչում`մայոր,
1999-2002թթ. ՀՀ ՊՆ /Հայկական բանակ/ ռազմագիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար,
1999թ. շնորհվել է զինվորական կոչում`կապիտան,
1978-1995թթ. Երևանի հիդրոմելիորատիվ տեխնիկումում` քաղաքատնտեսության և պատմության ուսուցիչ,
1978թ. հունվարից մինչև հուլիս`Երևանի թիվ 2 բժշկական ուսումնարանում` պատմության ուսուցիչ,
1977թ. մայիսից մինչև դեկտեմբեր`թիվ 1 սպորտդպրոցում` վարպետ,
1976թ. սեպտեմբերից մինչև մայիս` Հայէլեկտրոգործարանում` փականագործ,
1973-1976թթ.Երևանի թիվ 2 պրոֆտեխուսումնարանում` դաստիարակ

Կարդացվող դասընթացներ
ՆԶՊ

Գիտական Հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտակարգ իրավիճակներ և քաղաքցիական պաշտպանություն, նախնական զինվորական պատրաստություն և անվտանգ կենսագործունեություն առարկայի դասավանդման մեթոդիկա,

Պարգևներ
Ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու և բարձր կարգապահության համար պարգևատրվել է /Անբասիր ծառայության համար/ 1-ին աստիճանի, / Գարեգին Նժդեհ/ մեդալներով, ՀՀ ՊՆ /Շնորհակալագրով/:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, թուրքերեն,