ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մանիկ Իշխանի Հակոբյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

hakobyanmanik54@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2014 թ.՝ շնորհվել է «Դոցենտի» գիտական կոչում /Դիպլոմ/
2010 թ.՝շնորհվել է հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան /Վկայագիր/
2001-2010 թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
1996-2001թթ.՝Սովորել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետը, ստացել «Հոգեբան-մանկավարժ՝ մանկավարժական հոգեբանի” որակավորում, «Հոգեբանություն և մանկավարժություն» մասնագիտությամբ /Դիպլոմ/
1994-1996 թթ.՝ սովորել և ավարտել է ք. Երևանի “Էվրիկա” վարժարան` հումանիտար բաժինը
1986-1994 թթ.՝ սովորել է ք. Երևան, թիվ 180 միջնակարգ դպրոցում

Գիտական աստիճան
2010 թ. Մ. Ի. Հակոբյանին շնորհվել է հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ԺԹ 00.05 «Զարգացման և կրթության հոգեբանություն (մանկավարժական, տարիքային, հատուկ)» մասնագիտությամբ, Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ առընթեր գիտական աստիճաններ շնորհող ԲՈՀ-ի 060 մասնագիտական խորհրդի նիստի որոշմամբ: Ատենախոսության թեման է «Ավագ դեռահասների մտածողությամբ պայմանավորված ինքնագիտակցության դրսևորման առանձնահատկությունները»:

Աշխատանքային փորձ
2002թ. մինչ այժմ՝  Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2013թ. մինչ այժմ ՝Հայ-ռուսական /Սլավոնական/ համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2010թ. մինչ այժմ՝ հոգեբան խորհրդատու, հոգեվերլուծական հոգեթերապևտ հոգեվերլուծության և հոգեթերապիայի զարգացման հայկական հիմնադրամում
2011թ. մինչ այժմ՝ հոգեբան խորհրդատու, հոգեվերլուծական հոգեթերապևտ “Այգ” հոգեբանական կենտրոնում
2010-2012 թթ.՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ
2012-2015 թթ.՝ Գ.Վ. Պլեխանովի անվան ՌՏՀ հայկական մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
 Զարգացման հոգեբանություն /Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ/
 Տարիքային հոգեբանություն /Հատուկ կրթության ֆակուլտետ/
Մանկավարժական հոգեբանություն /Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ/
Մագիստրատուրա
 Հոգեբանական խորհրդատվության տեսություններ և տեխնոլոգիաներ /Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ/
 Հոգեբանական խորհդատվության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ /Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ/
 Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն /Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ/
 Մանկան պրակտիկ հոգեբանական աշխատանքի մոդելավորում /Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ/
  Հոգեշտկում խաղի և արվեստի միջոցով /Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ/

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
զարգացման և կրթության հոգեբանություն, տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, հոգեբանական խորհրդատվության տեսություն և պրակտիկա, անձի հոգեբանություն, հոգեթերապիա, հոգեվերլուծություն, մանկան հոգեբանության տեսություն և պրակտիկա

Վերապատրաստումներ
1. 2004- 2016 թթ. Միջազգային հոգեվերլուծական ասոցիացիայի չափորոշիչներին համապատասխան` որպես հոգեվերլուծողի` մասնագիտացման նպատակով մասնակցություն ՀՀԱ կողմից կազմակերպվող ամենամսյա տեսագործնական սեմինարներին և սուպերվիզիաներին կլինիկական դեպքերի ներկայացմամբ /միջազգային որակավորում ունեցող սուպերվիզորների վարմամբ/
2. 2007 – 2016 թթ. Միջազգային հոգեվերլուծական ասոցիացիայի չափորոշիչներին համապատասխան` որպես հոգեվերլուծողի՝ մասնագիտացման նպատակով սեփական հոգեվերլուծության և հոգեվերլուծական հոգեթերապիայի 250 ժամեր
3. 2015 թ. – «Պսիխոդրամա» ուսուցողական թրեյնինգ, վարողներ Ֆ. Կաստրի և Ֆ. Բլան Փարիզի հոգեսոմատիկայի ինստիտուտից /60 ժամ/ Վկայական Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիայի կողմից
4. 2015թ.- «Հոգեբանական առաջին օգնություն» օնլայն հինգ շաբաթ տևողությամբ կուրսը հեղինակած Ջոն Հոպկինսի համալսարանի կողմից /Վկայական/
5. 2014 թ. «Երևանում հոգեվերլուծության միջազգային ամառային դպրոցի» շրջանակում սուպերվիզիաներ, մաստեր կլասներ /24 ժամ/ Հավաստագիր հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիայի կողմից
6. 2012թ. Մասնագիտական վերապատրաստում Մոսկվայի քաղաքային հոգեբանամանկավարժական համալսարանում /Հավաստագիր ՄՔՀՄՀ –ի կողմից/
7. 2011 թ. -"Հոգեսոմատիկայի և դեռահասության հոգեվերլուծություն" սեմինար / Հավաստագիր հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիայի կողմից
8. 2010 թ. "Երեխաների և դեռահասների հոգեֆարմոկոլոգիական թերապիա" սեմինար /3 ժամ/ Հավաստագիր հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիայի կողմից
9. 2010 թ. "Երեխաների խորհրդատվություն և թերապիա" սեմինար /28 ժամ/ Հավաստագիր հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիայի կողմից
2010 թ. "Մանկական և դեռահասների հոգեվերլուծություն" սեմինար / Հավաստագիր հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիայի կողմից
10. 2008 թ. հունվար - ապրիլ "Հոգեշարժողականություն" սեմինար / Հավաստագիր "Ցավեր առանց սահմանի" ֆրանսիական միության կողմից /
11. 2007 թ. – «Վիճակագրական և էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS փաթեթի կիրառմամբ» թեմայով դասընթաց /18 ժամ/ Հավաստագիր CRRC, Հայաստան/

Անդամակցություն
2004 թ. մինչ այժմ - Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիայի անդամ
2009 թ. մինչ այժմ - Հոգեվերլուծության և հոգեթերապիայի զարգացման հայկական հիմնադրամի հիմնադիր անդամ և հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
Թվով 21 հրապարակված գիտական հոդվածներ, այդ թվում՝ մեկ գրքույկ:
Վերջին հինգ տարիների հրապարակումները.
1. Հայաստանում հայ էթնոսի ներկայացուցիչների ինքնագիտակցության արժեքային կառուցվածքը պայմանավորված ինքնամեկնաբանության գերիշխող տիպով: Десятая юбилейная годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ) 30 ноября - 4 декабря 2015 /լեզուն՝ ռուսերեն/
2. Տիտղոսակիր էթնոսում հայ երիտասարդության ինքնագիտակցության արժեքային կառուցվածքի որոշ առանձնահատկություններ: Сборник XXII Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном мире. Территория детства» "Тинэйджеры в пространстве гуманитарных технологий" . – С-Пб.: изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. стр. 105-112 /լեզուն՝ ռուսերեն/
3. Ուսանողի սուբյեկտային ոլորտի հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը որպես Ես կոնցեպցիայի շարժընթացի գործոն բարձրագույն կրթության ենթատեքստում: Девятая годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ) (3-8 декабря 2014г.): Сборник научных статей:серия:социально-гуманитарные науки.Часть 1.-Ер.:Изд.-во РАУ, 2015.-532с. Стр. Стр. 313-319 /լեզուն՝ ռուսերեն/
4. Էթնիկ ինքնությունը որպես ուսանողի Ես պատկերի արժեքային կողմի ցուցիչ: Problems of development of a personality: materials of the II international scientific conference on November 15–16, 2014. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – 204 p. – ISBN 978-80-87966-72-3 /լեզուն՝ ռուսերեն/
5. Տիտղոսակիր էթնոսում հայ երիտասարդության արժեիմաստային ոլորտի ուսումնասիրություն: Ethnocultural Identity as a strategic resource of consciousness of society of globalization. Materials of the II international scientific conference on September 28-29, 2014, Pragua 2014 pages 51-61 /լեզուն՝ ռուսերեն/
6. Ինտելեկտը և սեռային ինքնագիտակցության առանձնահատկությունները ավագ դեռահասության տարիքում: Интеллект и особенности полового самосознания в старшем подростковом возрасте. Universum: Психология и образование : электрон. научн. журн. 2014. № 7(7). /լեզուն՝ ռուսերեն/
7. Հակոբյան Մ.Ի. Գործնական պարապմունքները որպես շարունակական պրակտիկայի ելակետային փուլ. մեթոդական մի քանի հարցեր կրթական արդի մոտեցումների ենթատեքստում: Անընդհատ/շարունակական/ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.-Եր.:Մանկավարժ, 2013.- 588 էջ, Էջ 116-125 /լեզուն՝ հայերեն/
8. Դեռահասության տարիքում սեռային ինքնագիտակցության ձևավորման հիմնահարցի շուրջ: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90- ամյակին նվիրված “Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար: Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. Տեսություն և պրակտիկա գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (2012թ. դեկտեմբերի 14) Եր., “Մանկավարժ” 2013 492 էջ, էջեր՝ 135-138 /լեզուն՝ հայերեն/
9. Ինտելեկտը և մարմնի պատկերը ավագ դեռահասության տարիքում: «Личность, общество, государство, право. Проблемы соотношения и взаимодействия: материалы международной научно-практической конференции 15-16 отября 2011 года. – Пенза – Сургут – Прага: Научно-издательский центр “Социосфера”, 2011. стр. 14-23 /լեզուն՝ ռուսերեն/
10. Հակոբյան Մ. Ի. Ավագ դեռահասների ինքնագիտակցության որոշ առանձնահատկություններ: Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողովի նյութեր. Եր. - Էդիտ Պրինտ., հրատ., 2011 թ. - էջ 83-85 /լեզուն՝ հայերեն/
11. Հակոբյան Մ. Ի. Ինքնագիտակցություն հասկացության հոգեբանական բնութագիրը, դրա ուսումնասիրության հիմնական չափորոշիչները: Ակունք. Գիտական հոդվածների ժողովածու. – Եր.: հրատ., 2011 թ. էջ 106 – 113 /լեզուն՝ հայերեն/

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն