ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայկ Հրահատի Սուքիասյան
30.08.2022

Հասարակագիտության ամբիոնի վարիչի պ/կ, քաղ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

sukiasyanhayk19@aspu.am

Քաղ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ/Հասարակագիտության ամբիոնի վարիչի պ/կ

Կրթություն
2009 թ. - Քաղաքական գիտությունների թեկնածու «Քաղաքական
ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ

2006-2009 թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի
Ինստիտուտ՝ ասպիրանտ ԻԳ.00.02 «Քաղաքական
ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ

2001-2006 թթ. - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական
համալսարան, 2001-2003թթ. Օտար լեզուների ֆակուլտետ, 2003-
2006թթ. Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության
ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու, (ատենախոսության թեման՝ «Տեղեկատվական հասարակության սոցիալ-քաղաքական հիմնախնդիրները», 062 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ
2022-ից Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի Հասարակագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
2019-ից-մինչ օրս Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի Հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ
2013թ. /սեպտեմբեր/ - մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական կենտրոնի Քաղաքագիտության բաժնի դասախոս
2013թ. /սեպտեմբեր/ - 2016 - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, UNESCO-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և եվրոպագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս
2010 թ.- 2020 - ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ
2009 թ. - 2019 - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2009թ. հուլիս - մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, Քաղաքագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝
Քաղաքագիտություն
Քաղաքական ուսմունքների պատմություն
Քաղաքացիական կրթություն

Մագիստրատուրա
Ներգրավված քաղաքացի

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Տեղեկատվական անվտանգություն և տեղեկատվական պատերազմներ, երկրաքաղաքականություն (գեոպոլիտիկա), տարածրջանային հիմնախնդիրներ, քաղաքակրթություններիհիմնախնդիրներ

Հրապարակումներ
• Տեղեկատվական հասարակություն․ սոցիալ-քաղաքական հիմնախնդիրներ»։ Երևան 2009, 268 էջ։
• Սուքիասյան, Հ. Օրդուխանյան Է. Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները Հայաստանում։ <<Լուսաբաց>> հրատ., Երևան, 2012, 94 էջ։
• Շիրինյան Լ․, Սուքիասյան Հ․, Օրդուխանյան Է․, Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը և հայկական հայցի էվոլյուցիան։ <<Գիտություն>> հրատ., Երևան, 2016, 135 էջ։
• Շիրինյան Լ․, Սուքիասյան Հ․, Օրդուխանյան Է․Հարավային Կովկասը կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության համատեքստում։ <<Լիմուշ>> հրատ., Երևան, 2018, 136 էջ։
• Սուքիասյան, Հ. Օրդուխանյան Է․, Քաղաքագիտություն. ուսումնամեթոդական ձեռնարկ։ <<Լիմուշ>> հրատ., Երևան, 2016, 248 էջ։
• Շիրինյան Լ․, Սուքիասյան Հ․, Օրդուխանյան Հայաստանի քաղաքական զարգացման արդի հիմնախնդիրներ . տեսական եւ մեթոդաբանական հարցեր / Լ . Շիրինյան , Է . Օրդուխանյան , Հ . Սուքիասյան .- Եր .: Լիմուշ , 2020. - 112 էջ :
• Hayk Sukiasyan, Emil Ordukhanyan, Levon Shirinyan,Consociationalism in Theory and Practice: Methodological Issues of Implementation.WISDOM, VOL. 22 NO. 2 (2022): 2-2022, pp. 81-92.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-2155-0154

Պարգևներ
2011թ. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության կողմից կազմակերպված «Լավագույն գիտական աշխատանք-2010» մրցույթի հաղթող «Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն» անվանակարգում:


Լեզուներ
ֆրանսերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (բավարար)