ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Էդուարդի Ասոյան
19.02.2016

Դասախոս

asoyanlilit41@aspu.am

Դասախոս/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2007 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ,
1993-1998թ. Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին
Աշխատանքային փորձ
2008-ից առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2007 առ այսօր Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն հոգեբան , գնահատման հանձնաժողովի անդամ
1998- 2007 Երևանի ֆինանսաբանկային և բորսայական համալսարան ՝ հոգեբանության դասախոս
2003-2004 Երևանի թիվ 12 հատուկ դպրոց ՝հոգեբան
2002-2003 <<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվ. Ճեմարան>> կրթահամալիր ՝խմբի մանկավարժ
2000-2002 <<Խալդ սթար >> ֆիրմա ՝ փոխտնօրեն
1998-1999 <<Խալդ սթար >> ֆիրմա ՝ մամլո քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավիրատ ներառական կրթություն, հոգեշտկողական աշխատանքներ երեխաների հետ, հատուկ հոգեբանության և հատուկ մանկավարժության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մասնագիտական բնագավառի նորույթներ, գործնական հոգեբանական աշխատանք, հոգեբանություն, հատուկ հոգեբանական օգնություն, հոգեբանամանկավարժական գնահատում , ԿԱՊԿՈՒ երեխաների գնահատում

Վերապատրաստումներ
1.ICF –ը որպես գնահատման չափանիշ վերապատրաստման դասընթաց , Երևան 2015 հունիս
2.Against gen(d)realization Youthpass Բեռլին, Գերմանիա 2013 ապրիլ
3.Youthpass for training courses Youth in action programme Արադ, Ռումինիա 2012
4.ԿԱՊԿՈՒ երեխաների գնահատման վերապատրաստման դասընթաց Երևանի ԲՀՄ գնահատման կենտրոն, Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն , վկայական 2008

Անդամակցություն
Հայաստանի ՈՒսանողական Ջոկատների հանրապետական շտաբ կամավորական աշխատանքների ծառայություն / HUJ/ EVS համակարգող
2014թ.-ից <<Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները>> գիտամեթոդական հանդեսի անգլերեն թարգմանություների պատասխանատու

Հրապարակումներ
1.Play diagnosis and assessment of children with special needs Педагогика и современные аспекты физического воспитания “ сборник международной научно –практической конференции Краматорск 2015
2.Вопросы интеграции детей с аутизмом Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես 2015
3.Զարգացման սահմանափակ հնարավորություններով երեխաների սոցիալ-մանկավաժական հարմարվողականության մի շարք խնդիրներ
4.Пути психолого-педагогической коррекции нарушений отношений у детей с ранным детским аутизмом . Игровые методы коррекции

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն