ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոռ Սամվելի Միրզոյան
10.02.2016

Համակարգչային ադմինիստրատոր

 

• Իրականացնում է համալսարանի՝ իրեն վերապահված տեղամասում առկա համակարգչային տեխնիկայի տեխնիկական և ծրագրային սպասարկում,
• Համալսարանի ղեկավարության և ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող տարատեսակ ծրագրերում և նախագծերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում և սպասարկում: