ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարիետտա Էռնեստի Մուրադյան
20.02.2016

Դասախոս

muradyanmarieta48@aspu.am

Դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

2006- 2011 թթ. Խ. Աբովյանի անվան Երևանի հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի անվան օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
1987-1992 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, ֆրանսերենի և անգլերենի մասնագետ
1977-1987 թթ. Երևանի թիվ 148 միջն. դպրոց

Աշխատանքային փորձ

1996-ից առ այսօր՝ Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնի դասախոս
1995 - 1997թթ.՝ Ստանդարտացման և Չափագիտության Վարչություն, /Արտաքին կապերի բաժին /թարգմանչուհի /
1992-1994թթ.՝ Երևանի ԹԻՎ 190 ՄԻՋՆ. ԴՊՐՈՑ /ֆրանսերեն լեզվի ուսուցիչ/

Վերապատրաստումներ

Ֆրանսերենը որպես երկրորդ լեզու, Գործնական քերականություն, Գործնական մամուլ, Ֆրանսերեն գրավոր և բանավոր խոսք 

2002 թթ. հունիս - Վերապատրաստում ֆրանսերեն դասավանդողների հայկական կազմակերպությունում

2003 թթ. 17-20 հունիս - Վերապատրաստում Ալիանս ֆրանսեզում (Հայաստան)

2003 թթ. 6 հուլիս-1 օգոստոս - Վերապատրաստում Կանի համալսարանում (Ֆրանսիա)

2004 թթ. 25 մայիս-25 հունիս - Վերապատրաստում Էքս-ան - Պրովանսի համալսարանում (Ֆրանսիա)

2005 թթ. հունիսին կապեր եմ հաստատել Էքս-ան –Պրովանսի համալսարանի հետ և ձեռք եմ բերել 240 կգ ֆրանսերեն լեզվով գրականություն,բառարաններ և ուսումնաօժանդակ նյութեր :

2005 թթ. 27 հունիս -3 հուլիս - Վերապատրաստում Ալիանս ֆրանսեզում (Հայաստան)

2006 թթ. 20-23 հունիս - Վերապատրաստում Ալիանս ֆրանսեզում (Հայաստան)

2006թթ. 3-11 հուլիս - Վերապատրաստում Դեկարտում (Ֆրանսիա)

2007 թթ. 26-30 հունիս - Վերապատրաստում Ալիանս ֆրանսեզում (Հայաստան)

2007 թթ. համագործակցում եմ ֆրանսիական «Թոշակառու ուսուցիչներ առանց սահմանի» կազմակերպության հետ և հանդիսանում եմ վերոհիշյալ կազմակերպության կոորդինատորը  այաստանում: Տարեկան երկու անգամ «Թոշակառու ուսուցիչներ առանց սահմանի» կազմակերպության մասնագետը վերաորակավորման դասընթացներ Է անցկացնում ՀՊՄՀ -ի ռոմանական լեզուների ամբիոնի ֆրանսերեն լեզվի դասախոսների և ֆրանսիական բաժնի ուսանողների հետ:

2008 թթ. 30հունիս-19 հուլիս Վերապատրաստում Լա-ռոշ Սյուռ Յոնում (Ֆրանսիա)

2008 մարտի 5-ին Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի ամսվա շրջանակներում օտար լեզուների ֆակուլտետում Ֆրանսիայի դեսպանատան աջակցությամբ կազմակերպել եմ հանդիպում-ցերեկույթ, որի արդյունքում ստեղծվեց «Երիտասարդ Ֆրանկոֆոնների ակումբ», որը նպաստում է ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման բարելավմանը, ինչպես նաև ֆրանկոֆոն երկրների միջև կապերի զարգացմանը :

2009 թթ. 23-26 հունիս -Վերապատրաստում Ալիանս ֆրանսեզում (Հայաստան)

2009 թթ. 31 օգոստոս-4 սեպտեմբեր Վերապատրաստում Սոֆիայում CREFECO (Բուլղարիա)

2010 թթ. 11-26 հուլիս- կազմակերպել եմ ճանապարհորդություն ֆրանսիական բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողների մասնակցությամբ դեպի Փարիզ:
2010 թթ. հունիս -Սոֆիայում CREFECO (Բուլղարիա) ձեռք բերած գիտելիքներս փոխանցել եմ ուսուցիչներին Ալիանս ֆրանսեզում կազմակերպված ամենամյա վերապատրաստման ժամանակ:

2011 թթ. 21-23 մարտ - Վերապատրաստում Սոֆիայում CREFECO (Բուլղարիա)

2011 թթ. հունիս - Սոֆիայում CREFECO (Բուլղարիա) ձեռք բերած գիտելիքներս փոխանցել եմ ուսուցիչներին Ալիանս ֆրանսեզում կազմակերպված ամենամյա վերապատրաստման ժամանակ

2011 թթ. 27 հունիս - 1 հուլիս - Վերապատրաստում Ալիանս ֆրանսեզում (Հայաստան)

2012 թթ.- 13-17 փետրվար Վերապատրաստում Ալիանս ֆրանսեզում (Հայաստան)

2013 թթ. - ձեռք եմ բերել ֆրանսերենի իմացության C1 մակարդակ


Հետաքրքրությունների ոլորտ

Թարգմանաբանական խնդիրներ, տեքստի ոճաբանության և խոսքի զարգացման հիմնախնդիրներ, հաղորդակցական իրավիճակների մեթոդաբանություն

2006-2015 թթ. ընտրովի տպագրումներ
1. Հոդված՝Ընդհանուր լեզվական և հաղորդակցական հմտությունների զարգացումը արտալսարանային նյութերի միջոցով- .Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հայցորդների ևգիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու –Երևան 2008
2. Հոդված՝Ժամանակակից ֆրանսերենի բառապաշարի դասավանդման հիմնահարցերը- Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հայցորդների ևգիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու –Երևան 2010
3. Հոդված՝Բառապաշարի զարգացման աղբյուրները և դրանց ընտրության հիմնահարցերը - Աստղիկ 20-21 –Երևան 2010-2011

4. Հոդված ,, Օտար լեզվի դասի պլանավորումը հաղորդակցման մեթոդի կիրառման դեպքում,,
Լեզուն և նրա դասավանդման մեթոդիկան ճարտարապետական շինարարական բուհում - Երևան- 2015

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9937-9561 

Լեզուներ՝ ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն