ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Լևոնի Ռուբենյան
19.02.2016

Ֆիզիկայի ուսուցչուհի

Հեռ.՝ 59-22-72
anrubenyan@rambler.ru

Ֆիզիկայի ուսուցչուհի / Հենակետային վարժարան

Կրթություն
1997-2002թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2011-2015թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի հայցորդ,

Աշխատանքային փորձ
2002թ. մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի վարժարան /ավագ դպրոց/
2009թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Աստղագիտության և տեսական ֆիզիկայի ամբիոն, Դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆիզիկա


Գիտական Հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա, բնագիտության դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ
2015թ. հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման առաջին աստիճանի տարակարգ

Հրապարակումներ
«Միասնացման և տարբերակման սկզբունքների արդյունավետ զուգորդման իմնախնդիրը բնագիտական կրթության բովանդակության ձևավորման գործընթացում» Մանկավարժություն Ν1, 2014թ.,էջ 29-36
«Ավագ դպրոցների հումանիտար հոսքերում «Բնագիտություն» ինտեգրացված առարկայի ներդրման անհրաժեշտության մասին» Համահայկական 4-րդ կրթական գիտաժողով «Բնագիտութունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» «Բնագետ» հանդեսի 15-ամյակի առթիվ (էջ 173-174) Երևան,3-4 մայիսի,-2014թ.
Միջառարկայական կապերը ֆիզիկայի խնդիրներում: «Էդիթ Պրինտ», 2014
«Ինտեգրալի ուսուցումը որպես մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի միջառարկայական
կապերի բացահայտման գործոն » Համահայկական բնագիտական կրթական 3-րդ գիտաժողով «Բնագիտութունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»(էջ184-185) Երևան-2012
« ԻՆտեգրալի ուսուցումը որպես մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի միջառարկայական կապերի բացահայտման գործոն » ՙ Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ՚ Համահայկական 3-րդ կրթական գիտաժողով (Հատուկ թողարկում, 28 ապրիլի, 2012թ.), Բնագետ, Երևան, 2012, էջ 184-185

Պարգևներ
2012 թ.Մասնակցել եմ ՀՀ ՊՆ զորամասում կազմակերպված «Գարնանային զորակոչի
զինծառայողների կրթական կարիքների բավարարման» ծրագրի կազմակերպման և
իրականացման աշխատանքներին, ինչպես նաև դասավանդել ֆիզիկա առարկան այդ
զորամասում, որի համար պարգևատրվել եմ շնորհակալագրով՝ ակտիվ
փոխհամագործակցության համար:
2012 թ. Մասնակցել եմ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությամբ կազմակերպված «Օպտիկայի-ֆոտոնիկայի ակտիվ ուսուցում» թեմայով դասընթացներին, ինչպես նաև կազմակերպչական աշխատանքներին, որի համար արժանացել եմ Համալսարանի ռեկտորի շնորհակալագրին և ստացել հավաստագիր դասընթացները հաջող ավարտելու համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն