ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Դավիթ Ֆոմբերգի Սարգսյան
22.05.2018

Կենտրոնի ղեկավար

  • Կազմակերպում, բաշխում և վերահսկում է կենտրոնի աշխատանքները,
  • Ապահովում է համալսարանի համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման; համակարգչային ցանցի կառուցման, սպասարկման և կառավարման; ավտոմատ կառավարման համակարգերի ծրագրավորման և այլ ուղղություններով (համալսարանում տեղի ունեցող տարատեսակ գործընթացներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում, սպասարկում, աջակցում, խորհրդատվությունների կազմակերպում և այլն) կենտրոնին վերապահված խնդիրների իրագործմանն ուղղված արդիական մոտեցումների և լուծումների մշակումը և որպես տեխնիկական առաջադրանք՝ կենտրոնի համապատասխան աշխատակիցներին ուղղումը, հնարավորությունների ու միջոցների արդյունքվետ օգտագործումը: