ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոշ Մուշեղի Սարգսյան
22.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

sargsyangosh28@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Ռեժիսուրայի ամբիոն

Կրթությունը`
2004թ.-ին Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի մասայական հանդիսությունների ռեժիսուրայի բաժին: 2007թ. նույն համալսարանի ասպիրանտուրա:

Գիտական աստճան 

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա` ”Ուսանողների ստեղծագործական մտածողության զարգացման սոցիալ մանկավարժական պայմանները” խորագրով: ՀՊՄՀ-ի մանկավարժական խորհուրդ:
Աշխատանքային փորձ՝
2013թ. նշանակվել է Երևանի քաղաքապետի տեղակալի օգնական:
2007թ-ից դասավանդում է կուլտուրայի ֆակուլտետի մասայական հանդիսությունների ռեժիսուրայի ամբիոնում:
2007թ. աշխատում է Երևանի քաղաքապետարանում:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ – Մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա
Մագիստրատուրա –Մագիստրոսական թեզի ղեկավար
Հետաքրքրությունների շրջանակը- Երաժշտություն, գրականություն
Ստեղծագործական աշխատանք
2012թ. հիմնադրել է «Արտիստ» թատերական ստուդիան:
1999-2016թթ. ընթացքում բեմադրել է 40 ներկայացումներ:
Մասնակցել է թատերական մի շարք փառատոնների և արժանացել մրցանակների:
Մասնակցել է մանկավարժության և թատերարվեստի վերաբերյալ մի շարք կոնֆերանսների և գիտաժողովների:
Հրապարակումներ
5 գիտական հոդվածներ
2 մեթոդական ուղեցույց
ուղեցույցի հեղինակ:
1. Ստեղծագործական մտածողության զարգացման առանձնահատկությունները և հետազոտման ձևատեսությունը։ Տպագիր, Գեղարվեստական միտք, 2008թ., թիվ 1, ՙԶանգակ-97՚ հրատարակչություն, էջ 72-77 /6/
2. Ստեղծագործական մտածողության զարգացման գործընթացի գեղարվեստա-մանկավարժական ղեկավարումը։ Տպագիր, Գեղարվեստական միտք, 2009թ., թիվ 1, ՙԶանգակ-97՚ հրատարակչություն, էջ 64-69 /6/
3. Ռեժիսուրայի դասավանդման մի քանի հարցեր։ Տպագիր, Գեղարվեստական միտք, 2011թ., թիվ 1, ՙԶանգակ-97՚ հրատարակչություն, էջ 104-107 /4/
4. Դերասանի վարպետություն: Տպագիր, Մեթոդական ուղեցույց, հրատարակություն 2015թ. Երևան, 40էջ:
5. Ժամանակակից աշխարհում գլոբալիզացիայի մշակութաբանական վերլուծություն: Տպագիր, Մխիթար Գոշ - գիտական հոդվածներ, 2015թ./2 - 25-28էջ:
6. Սոցիալ-մշակութային վերափոխման վերլուծության հասկացությունների համակարգը: Տպագիր, Մխիթար Գոշ - գիտական հոդվածներ, 2015թ./2 - 29-32էջ:

Պարգևատրումներ
1999-2016թթ. ընթացքում բեմադրել է 40 ներկայացումներ: Մասնակցել է թատերական մի շարք փառատոնների և արժանացել մրցանակների
Թատերարվեստի ոլորտում ներդրած ավանդի, երկարամյա և բարեխիղճ աշխատանքի համար պարգևատրվել է մի շարք պատվոգրերով և շնորհակալագրերով:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն