ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Սրինգյան
21.01.2016

Հաշվապահ


Հեռ.՝59-22-65, ներքին՝ 21-65
sringyan.narine@aspu.am

Գործառույթները՝

  • Ապրանքա-նյութական արժեքների հաշվառում
  • Հիմնական միջոցների հաշվառում
  • Նյութական պատասխանատու անձանց հետ աշխատանք