ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Ռուբենի Տոնոյան
16.02.2016

Իրավաբ. գիտ. թեկ., դոցենտ

tonoyannarine18@aspu.am

Դասախոս/Ի․գ․թ․, դոցենտ,Հասարակագիտության ամբիոն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
26.01.2015թ. ստացել է դոցենտի գիտական կոչում
01.09.2008-20.12.2008թ. «Դատախազության դպրոց» ՊՈԱԿ
2001-2005թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ
2001-2003թթ. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրա /գերազանցությամբ/
1996-2001թթ. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա /գերազանցությամբ/

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ
21.12.2011թ. ստացել է իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի աստիճան (պաշտպանության թեման՝ «Ինքնասպանության հասցնելը որպես հանցակազմ»)։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2007-ից մինչ օրս աշխատում է Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում որպես դասախոս։
2006-2007թթ. աշխատել է Հայ-ռուս /Սլավոնական համալսարանի/ քրեական և քրեական դատավարության ամբիոնում որպես դասախոս։


ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Բակալավրիատ
Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում
Քրեական իրավունք /ընդհանուր մաս/
Քրեական իրավունք /հատուկ մաս/
Քրեագիտություն /կրիմինալիստիկա/
Քրեաբանություն /կրիմինոլոգիա/

Մագիստրատուրա
Մարդու իրավունքների և ազատությունների քրեաիրավական պաշտպանության կիրառման ասպեկտները և դասավանդման մեթոդիկան

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
Քրեական իրավունք, քրեական դատավարության իրավունք, իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում, քրեագիտություն, քրեաբանություն:

Հրապարակումներ
1. Մենագրություն- Доведение до самоубийства как состав деяния ( 324-Ереван 2010թ.)
2. Ինքնասպանության հասցնելը, «Մանկավարժ» հրատարակչություն, Երևան 2014թ. 274-277
3. Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության քրեաիրավական մեխանիզմների դերը պետաիրավական մյուս մեխանիզմների համատեքստում, Օրինականություն N 82 էջ 22-25, Երևան 2014
4. Ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ- Ուսումնական ձեռնարկ, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2014 187 էջ

ԼԵԶՈՒՆԵՐ
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն