ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիանա Լևոնի Թորոսյան
26.02.2016

Դասախոս

torosyanliana47@aspu.am

Դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2006-2011թթ.՝ հայցորդ՝ Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

1994-1999թթ.՝ Երևանի Պետական Համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ / անգլերեն և իտալերեն լեզուներ/

1984-1994թթ.՝ Ծովակալ Իսակովի անվան N132 դպրոց, ք. Երևան

Աշխատանքային փորձ
2005 - առ այսօր Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գերմանական լեզուների ամբիոն /դասախոս/
1999 – 2005թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն /դասախոս/

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ անգլերեն լեզվի բանավոր հաղորդակցում, անգլերեն լեզվի գրավոր հաղորդակցում, անգլերեն լեզվի գործնական քերականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Անգլերեն լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, անգլերեն լեզու

Վերապատրաստումներ
1. Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստում:

2. Short course on ” Becoming a more efficient classroom manager and Correction that works… a teacher’s dream”, Organized by Oxford Teacher’s Academy , 05-06, June, 2007.
3. “Presentations of Move Ahead and Straightforward”, Macmillan Publishers Ltd and Macmillan Armenia JV CJSC, September 24, 2007.

4. “New ELT Courses and Teaching Methodology in Armenia”, Master class/teacher training session, February 7 and 8, 2011.

Հրապարակումներ
1. <Օտար լեզու դասավանդողի մասնագիտական գործունեության դրական և բացասական բնութագրերի շուրջ> 52-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու / 2002թ. նոյեմբերի 26-30
2. «Լեզվի և մտածողության կապի շուրջ» Հայագիտական հանդես, 2-3 ( 14-15), Երևան-2010
3. «Անգլերեն բանավոր խոսքի ուսուցման առանձնահատկությունները լեզվական բուհում», «Օտար լեզուները Հայաստանում» գիտամեթոդական հանդես, 3, 2012
4. «Բանավոր խոսքի ուսուցման հարալեզվական միջոցներն անգլերենի մասնագիտական դասընթացում», Մանկավարժական միտք, 1-2, 2012

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0319-0076 

Լեզուներ՝ անգլերեն, իտալերեն, ռուսերեն