ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Արամայիսի Աբրահամյան
18.02.2016

Պրեպարատոր

abrahamyan.anna@aspu.am

Պրեպարատոր և նյութական պատասխանատու/Շախմատի և սպորտի ամբիոն
Կրթությունը

Ապրանքատնտեսագիտական տեխնիկում

Աշխատանքային փորձը
1998թ. – մինչ օրս /2016թ./ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Շախմատի և սպորտի ամբիոն, որպես
պրեպարատոր և նյութական պատասխանատու
1983 թ. – Ժողկրթ բաժնում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաշվապահություն

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն