ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արևիկ Աշոտի Աբրահամյան
10.02.2016

Մասնագետ

arevikabrahamyan1-02@aspu.am

Մասնագետ/Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

2005-2010թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայցորդ, 1974-1978թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ բանասիրական ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ

հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ, 1996-2011թթ համատեղությամբ դասախոս,

1982-1996 թթ. հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ,

1978-1982 թթ ՀՊՄԻ Աբովյանագիտության կաբինետ

Կարդացած դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ հայ գրականության պատմություն, հայ ժող.բանահյուսություն, ընտրովի դասընթաց (Ավ.Իսահակյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Մասնագիտական բնագավառի նորություններ, հայ գրականության պատմություն, հայ ժող.բանահյուսություն, հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ

12.10-24.10.2015թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կազմակերպած ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց (N0095-15)

Հրապարակումներ

1.Արցախյան օրերի մեկնարկը սկսված է, <<Գրական թերթ>>, նոյեմբեր, 2006թ.
2.Բաց դաս` մեծ գրողի տուն-թանգարանում, <<Մանկավարժ>>, ապրիլ, 2007թ.
3Սասունցի Դավիթ՚ էպոսի դպրոցական դասավանդումը, ՙՀայա•իտական հանդես՚, թիվ 1-2 (10-11), Ե., , 2009

Լեզուներ՝ Ռուսերեն, անգլերեն