ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կարապետ Գուրգենի Աղաբաբյան
10.02.2016

Ցանցային ադմինիստրատորի օգնական

• Համալսարանի ներքին լարային և անլար ցանցի և ենթացանցերի կառուցման և սպասարկման աշխատանքների կատարում,
• Համակարգիչային սարքավորումների ցանցին միացման և ցանցային ծառայությունների օգտագործման հնարավորությունների ստեղծման հետ կապված ծրագրային և տեխնիկական բնույթի աշխատանքների կատարում: