ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մայիս Հայկազի Աղաջանյան
18.02.2016

Դոցենտ

aghajanyanmayis34@aspu.am

Դոցենտ/Մանկավարժության դոցենտ, Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն

Կրթություն 

1977 – 1982 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի ֆիզիկայի և ընդհանուր տեխնիկական առարկաների ֆակուլտետ:

Աշխատանքային փորձ

1987թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն (դոցենտ)
1982-1987թթ. Աշտարակի շրջան, Ձորափի միջնակարգ դպրոց (ուսուցիչ):

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Տեխնոլոգիական պրակտիկում», «Տեխնիկական առարկաների դասավանդման մեթոդիկա», «Ավտոմոբիլի կառուցվածքը», «Ավտոմոբիլ» 
Մագիստրատուրա՝ «Կահույքի նախագծում և դիզայն»: «Սննդի արտադրության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Նյութերի մշակման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ավտոմոբիլաշինություն, ՏՀՏ ոլորտ

Վերապատրաստումներ
2004թ. «IBC ծրագրով մուլտիպլիկատորների պատրաստման ազգային առաջին դասընթաց» 
2005թ. «IBC ծրագրով մուլտիպլիկատորների պատրաստման ազգային երկրորդ դասընթաց» 
2006թ. «IBC ծրագրով մուլտիպլիկատորների պատրաստման ազգային երրորդ դասընթաց»
2013թ. «Կրթական հատուկ կարիքներով ուսանողների հետ աշխատելու վերապատրաստման դասընթաց /45 ժամ/»
2015թ. «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագիր

Հրապարակումներ
1. «Տեխնոլոգիա» առարկայի հանրակրթական դպրոցի չափորոշիչ և ծրագիր, «Տիգրան Մեծ» Երևան 2007.
2. Տեխնոլոգիա – 1 (աշխատանքային տետր), դասագիրք հանրակրթական դպրոցի առաջին դասարանի համար 
3. Տեխնոլոգիա (ուսուցչի ձեռնարկ), 1-4 դասարաններ:
4. Տեխնոլոգիա –2, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի երկրորդ դասարանի համար
5. Տեխնոլոգիա –3, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի երրորդ դասարանի համար 
6. Տեխնոլոգիա –4, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի չորրորդ դասարանի համար
7. Տեխնոլոգիա (ուսուցչի ձեռնարկ), 5-7 դասարաններ:
8. Տեխնոլոգիա: Հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք
9. Տեխնոլոգիա: Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք

10. 2016թ. «Տեխնոլոգիա» առարկայի դասագիրք 7-րդ դասարան

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)

Պարգևներ

«Մանկավարժական Համալսարան – 80-ամյակ» հուշամեդալ,

Պատվոգիր` ՀՊՄՀ 85-ամյակի առթիվ),

«Մանկավարժական Համալսարան – 90-ամյակ» մեդալ