ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Գառնիկի Աղաջանյան
25.02.2016

Բան գիտ. թեկ., դասախոս

aghajanyannarine46@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2003-2004թթ.՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի հատուկ դասընթացներին

1992-1997թթ.՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի Անվան Օտար Լեզուների Պետական Ինստիտուտի Ռուսաց լեզվի և գրականության և անգլերեն լեզվի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա` Ջոն Ապդայքի <<Կենտավրոս>> վեպը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2007թ .- առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի դասախոս

2004-2009թթ.՝ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, անգլերենի դասախոս

1997-2004թթ.՝ Երևանի N 67 Ե. Չարենցի անվան դպրոց, անգլերենի ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Գործնական անգլերեն

Մագիստրատուրա՝ Գործնական անգլերեն մասնագիտական հաղորդակցում

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

ՄԱԿ-ի կողմից իրականացվող <<ԱՌՆ-ն մանկավարժական պլանում ամրապնդում>> թեմայով ''IELTS'' Բրիտանական Խորհուրդի կողմից իրականացվող դասընթացների մասնակցություն

<<Կանթեղ>> գիտական հոդվածների ժողովածու
<<Ասողիկ>> հրատարակչություն ՀՀ
Պետական Կառավարման Ակադեմիա <<Երկու աշխարհների համեմատությունը>> Ջոն Ապդայքի <<Կենտավրոս>> վեպում
ԵՊՀ <<Կյանքի հասարակության խնդիրը>> Ջ. Ապդայքի վաղ ստեղծագործության մեջ
<<Մխիթար Գոշ>> Գիտամեթոդական հանդես Հասարակական գիտություններ Հայ-Ռուսական Միջազգային համալսարան

https://orcid.org/0000-0003-3994-2700

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Անգլերեն լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

ԼԵԶՈՒՆԵՐ՝ հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն