ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Զարուհի Էդուարդի Աղաջանյան
26.02.2016

Դասախոս

aghajanyanzaruhi48@aspu.am

Դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2008թ-ից՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի հայցորդ
2003 թ.ին՝ Սերվանտեսի Ինստիտուտի կողմից շնորհված՝ իսպաներենի՝որպես օտար լեզվի իմացության դիպլոմ, բարձրագույն աստիճան (DELE /C 2)՝ տրված Մադրիդում, 2003թ.օգոստոսի 1-ին
2001-2003 Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական լեզուների ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, բանասիրության մագիստրոսի աստիճան «Իսպաներեն լեզու» մասնագիտությամբ
1997-2001 Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական լեզուների ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, բանասիրության, մանկավարժության բակալավրի աստիճան «Իսպաներեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2007-ից մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, օտար լեզուների ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն
2006-2007թթ.՝ Իսպանական Կենտրոն, Պաշտոնը՝ իսպաներենի դասախոս(Իսպաներենի գրավոր և բանավոր հաղորդակցում (A1-B2))

2004-2008թթ.՝ Երևանի Գլաձոր համալսարան, իսպաներենի դասախոս(Իսպաներենը որպես երկրորդ օտար լեզու (A1-B2))


ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԱԸՆԹԱՑՆԵՐ

Բակալավրիատ՝ Իսպաներենի գրավոր և բանավոր հաղորդակցում,Իսպաներենը որպես երկրորդ օտար լեզու,Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա,Ռոմանական լեզուների ներածություն
Իսպաներենի գործնական քերականություն,Մագիստրարտուրա Իսպաներենը որպես երկրորդ օտար լեզու

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6224-0689 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ՝ հայերեն ՝ մայրենի, իսպաներեն՝ գերազանց, անգլերեն ՝ գերազանց, ռուսերեն՝ գերազանց