ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Իվանի Ագուլյան
26.02.2016

Դոցենտի պ/կ

agulyanarmen04@aspu.am

Դոցենտի պ/կ/Ռուսաց լեզվի ամբիոն

Կրթություն
1972-1976թթ. Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան, ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետի ուսանող
1987-1989 – թեկնածուական քննությունների հանձնում

Աշխատանքային փորձ
1977-1988 – Լեզուների ինտենսիվ ուսուցանման հանրապետական լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ, 
1981-1999 – Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս,
1999-2011 – Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
2011-ից մինչ այժմ – Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ-ի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնակատար:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Օտար լեզու/Ռուսաց լեզու
Մագիստրատուրա՝ Օտար լեզու/Ռուսաց լեզու/մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ ոճաբանություն, մշակութաբանություն

Վերապատրաստումներ
1. Ռուսաստանի Ազգերի Բարեկամության Համալսարան (РУДН): ՌՕԼ–ի (РКИ) դասախոսների որակի բարձացման ֆակուլտետ: <<Ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և մշակույթի դասավանդման արդի տեսանկյունները>> /36 ժամ/: 2015 թ.
2. Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոն Երևանում: Ռուսաստանի Նոր Համալսարան (РосНОУ). Որակավորում <<Ռուսաց լեզվի դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա>> /72 ժամ/. 2015 թ.
3. Ռուս-Հայկական /Սլավոնական/ համալսարան: Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ: Ռուս բանահյուսության ինստիտուտ: Դասընթացներ << Ժամանակակից ռուսաց լեզվի արդի հիմնախնդիրները>> / 32 ժամ/,<<Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները>> /32 ժամ/: 2014 թ.
4. 2013 – որակավորման բարձրացում / Институт русской словесности. Российский учебно-методический центр русского языка в Армении. / Վկայական /
5. 2010 – որակավորման բարձրացում / Институт русской словесности. Российский учебно- методический центр русского языка в Армении. / Վկայական /

Անդամակցություն
Ռուսաց լեզվի դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի (МАПРЯЛ) անդամ
Հայաստանի ռուսագետների միություն

Հրապարակումներ
33 գիտահետազոտական հոդվածներ, այդ թվում`7 դասագիրք, 2 բառարան,
Ռուսաց լեզվի ծրագրերի մշակում,
“Книга-Գիրք” – արտադասարանային ընթերցանության ձեռնարկ

Լեզուներ՝ ռուսերեն, հայերեն