ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աիդա Գրիշայի Կարապետյան
15.02.2016

Դասախոս

karapetyanaida43@aspu.am

Դասախոս /Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

2011-2016 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժականհամալսարանի
Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայիամբիոնիհայցորդ
1975-1980 Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ ֆունկցիաների տեսության և մաթեմետիկական անալիզի ամբիոն

Մասնագիտություն մաթեմատիկոս, ուսուցչի որակավորում

Աշխատանքային փորձ

1975-1980 ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող

1980-1983 ՀԳՆ հաշվողական կենտրոնի մաթեմատիկոս

1984-1986 №11 միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ

1986-2002 № 183 Մ. Սեբաստացի կրթահամալիրի ուսուցիչ

2005 առ այսօր Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
• Մաթեմատիկայի ներածություն
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկա
• Մաթեմատիկա –B (Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները)
• Մաթեմատիկա-A (Մաթեմատիկա և տարրական ուսուցման մեթոդիկա ինտեգրված դասընթաց)


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Կոմբինատորիկա, Հավանականությունների տեսություն, Մաթեմատիկական վիճակագրություն

Վերապատրաստումներ
2015 ՀՊՄՀ մասնագիտական որակավորումների բարձրացման և վերապատրաստման բաժնի կողմից կազմակերպած պրոֆեսորադասահոսական անձնակազմի մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներ

ՀՊՄՀ-ում Google Classroom-ի ներդրման հետ կապված դասախոսների ուսուցում-վերապատրաստում


Հրապարակումներ

1. «Միացությունների տեսության տարրերը հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում (Ι)» բնագետ 1.2012թ.:

2. «Միացությունների տեսության տարրերը հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում (Ι Ι)» բնագետ 2.2012թ.:

3.«Երկանդամի գործակիցների, Պասկալի եռանկյան և դրանց հետ առնչվող կիրառական խնդիրների մասին» բնագետ 3.2013թ.:
4. «Ավագ դպրոցի ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքի կամընտրական դասընթացների բովանդակության ընտրության և մաթեմատիկայի կիրառական ուղղվածության մասին» բնագետ 2.2013թ.:
5. «Մանկավարժական բուհի «մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)» բակալավրի կրթական ծրագրի, «մաթեմատիկա» դասընթացի, «կոմբինատորիկայի տարրեր» մոդուլի ուսումնասիրության որոշ հարցեր» Գորիսի գիտաժողով 2015թ.:

Լեզուներ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն