ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Մավրի Ալեքսանյան
05.02.2016

Մասնագետ

alexsanyan00@mail.ru

Մասնագետ/Բանասիրական ֆակուլտետի դեկանատ

Կրթություն
2011-2013թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրա /գերազանց առաջադիմությամբ/
2007-2011թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2013-2015թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ
2015-ից` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի դեկանատի մասնագետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մասնագիտական բնագավառի նորություններ, հայ նոր և նորագույն շրջանի գրականություն

Վերապատրաստումներ
2015թ.` ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց
Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն/լավ/, անգլերեն