ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալինա Տիգրանի Մանուկյան
19.02.2016

Դասախոս

manukyanalina41@aspu.am

Դասախոս/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն 

Կրթություն
2011թ..առ այսօր ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2015թ.առ այսօր ԱՄՆ ՄԶԳ և Մանկական զարգացման հիմնադրամ «Աջակցություն Հայաստանի սոցիալական ոլորտի բարեփոխումներին» ծրագրի օգնական-խորհրդատու
2015 թ. Վորլդ ՎԻժն Հայաստան «Աջակցություն ներառական կրթությանը» փորձագետ-վերապատրաստող
2015 Վորլդ ՎԻժն Հայաստան, Տավուշի, Սյունիքի, Արագածոտնի տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի երեխաների պաշտպանության ոլորտի վերապատրաստող
2014-2015թթ. ՄԱԿ-ի հիմնադրամ և ԱրԲես հիմնադրամ «Տավուշի մարզում երեխաների զարգացման խնդիրների վաղ հայտնաբերման և վաղ միջամտության ծառայության կազմակերպում » փորձագետ-վերապատրաստող
2013-2015թթ. Քայլ առ քայլ ՀԿ «Ներառական կրթություն իրականացնող նախակրթարանների ուսուցիչների հոգեբանական վերապատրաստում» փորձագետ-վերապատրաստող
2014թ. ԵԱՀԿ «Հարկադիր աշխատանքի և մարդկանց թրաֆիքինգի բացահայտման հետազոտություն»-հոգեբան-խորհրդատու
2013-2014թթ.Մանկական զարգացման հիմնադրամ, Beeline « Բոլորը հավասար, բոլորը տարբեր» փորձագետ-վերապատրաստող
2010-2013թթ. Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, ԵՀ ծրագիր «Հայաստանում երեխաների հանդեպ բռնության նվազեցում» վերապատրաստող
2010թ.-ից առ այսօր Dasaran.am կրթական կայք.հոգեբան խորհրդատու
2009թ.-ից առ այսօր Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, հոգեբան, փորձագետ, վերապատրաստող
2004-2005թ-ին Վորդ Վիժն կազմակերպություն. Մալաթիայի մանկական կենտրոն.հոգեբան
2002-2004թթ. Առաջնորդների զարգացման կենտրոն. դասընթացավար
2000- 2012թթ. ՄԵԼՏԵՔՍ Ա1+ Հեռուստալրագրողների և օպերատորների կուրսեր. դասընթացավար
1999-2006-թթ. Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Մանկավարժական ուսումնարան. հոգեբանության դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ներառական կրթություն, հենաշարժիչ համակարգի խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանություն, հոգեբանական օգնությունը հատուկ հոգեբանության մեջ, վարքային խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանություն
Մագիստրատուրա՝ Ներառական կրթություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Նորմայում և ախտաբանութան մեջ նախադպրոցական տարիքի երեխաների վախերի հաղթահարման մեթոդներ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ու նրանց ընտանքիքների հոգեբանական հիմնախնդիրներ

Վերապատրաստումներ
2015թ. «Երեխաների պաշտպանություն, հոգեսոցիալական աջակցություն», Իսրայել, Հաիֆա, MASHAV
2015թ.«Ներառական կրթության մարտահրավերները» միջազգային կոնֆերանս, Երևան
2015 թ.«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 5-րդ միջազգային գիտաժողով ԵՊՀ, Երևան
2015 թ.«ԶԼՄ-ներ եվ հոգեկան առողջություն» գիտաժողով, Երևան
2015թ.«Արժանապատվություն և հոգեկան առողջություն» գիտաժողով, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա, Երևան
2014թ. «Գործառույթների միջազգային դասակարգման կիրառումը ԱրԲես առողջության կենտրոն
2014թ.«ԱՍՀՆ հաշմանդամության ճանաչման բարեփոխումներ» Unicef Հայաստան, Երևան
2014թ.«Արդի մարտահրավերներ. հոգեբանության և փիլիսոփայության հիմնախնդիրներ», ԵՊՀ, Երևան
2014թ.«Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» միջազգային կոնֆենանս, ԵՊՄՀ , Երևան
2014թ. «Նոր մեթոդներ թմրամոլության և վնասակար կախվածությունների դեմ իրականացվող աշխատանքներում» Մանկական զարգացման հիմնադրամ, Երևան
2013թ.«Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային կոնվենցիաների իրականացումը, Դասեր հարավային Կովկասի և Մոլդովայի փորձից» Միջազգային գիտաժողով, Վրաստան, Թբիլիսի
2013թ. «Արքետիպեր.տեսություն և պրակտիկա» ԵՊՀ, Երևան
2012թ. «Սեքսուալ առողջության բժշկական և հոգեբանական ասպեկտները» միջազգային գիտաժողով, Երևան
2012թ.«Զարգացման մանկաբուժությունը այսօր և վաղը» միջազգային գիտաժողով, Արաբկիր առողջության կենտրոն, Երևան
2011թ.«Իրավունքի և հոգեբանության խաչմերուկում» միջազգային գիտաժողով, Երևան
2011թ.Համաշխարհային hոգեբուժական ասոցիացիայի (ՀամՀԱ) տարածաշրջանային գիտաժողով, Երևան
2011թ. «Տրանսակտ վերլուծության հիմունքներ» Հայաստանի Տրանսակտ վերլուծության Ասոցիացիա, Երևան
2010թ.«Երեխաների զարգացման նախադրյալներ» Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան
2008թ.«Տրավմատիզմ.հիշողություն և մշակույթ» Հայաստանում հոգեվերլուծության զարգացման ասոցիացիա, Երևան
2004-2005թ. «Մանկավարժական անձնակազմի վերապատրաստում» IREX Հայաստան
2004թ. «Քննադատական մտածողության զարգացում» Քայլ առ քայլ ՀԿ, Երևան
2003թ.«Համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում» Քայլ առ քայլ ՀԿ, Երևան
2002թ.«Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորում» Երևան, անհատական դասընթաց
2001թ. « Սոմատոթերապիա» » Երևան, անհատական դասընթաց

Հրապարակումներ
1. Մանուկյան Ա.Տ. Հոգեկան առողջությանը միտված դասեր հանրակրթական դպրոցում«Մխիթար Գոշ» Գիտամեթոդական հանդես- «Սիմ» տպագրատուն,2013,էջ 56-58
2. Մանուկյան Ա.Տ., Միքայելյան Վ.Հ Թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացություն ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների վախերի դրսևորման առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ:Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես.-Երևան 2014, էջ 85-90
3. Մանուկյան Ա.Տ. Վաղ մանկական աուտիզմ ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների վախերի դրսևորման առանձնահատկությունները, Մանկավարժական միտք հանդես:Երևան., Զանգակ հրատ., էջ 246-251
4. Манукян А.Т.Роль игр-драматизаций в преодолении страхов в дошкольном и младшем школьном возрасте ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու:Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2014,էջ 352-354
5. Манукян А.Т.Изучение эффективности программы «Преодоление страхов в дошкольном возрасте» в работе с детьми с аутизмом, Материалы XVI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Пермь,2013,стр.558-561
6. Մանուկյան Ա.Տ., Սվաջյան Ա.Հ., Սահակյան Ա. Մասնագիտական աշխատանք բռնության ենթարկված երեխայի հետ, Ուղեցույց վերապատրաստողների համար, Երևան, 2013, 80 էջ
7. Մանուկյան Ա.Տ.,Սվաջյան Ա.Հ., Սահակյան Ա.Երեխաների զարգացման նախադրյալների ձևավորման հմտություններ, Ուղեցույց վերապատրաստողների համար, Երևան, 2013, 128 էջ
8. Մանուկյան Ա.Տ., Ներառական կրթություն իրակացնող դպրոցներում առկա հոգեբանական հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողավի նյութեր, Երևան, 2015, էջ 37-42

Լեզուներ՝ հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (բավ):