ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալինա Տիգրանի Մանուկյան
19.02.2016

Հոգ․գիտ․ թեկ․, դոցենտ 

manukyanalina41@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2011-2016թթ. ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
Գիտական աստիճան
2017թ. հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, «Նախադպրոցական տարիքում վախերի հաղթահարումը նորմայում և ախտաբանության մեջ», «Բժշկական հոգեբանություն» «028 Թերապիա» մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2014թ.առ այսօր ՀՊՄՀ Հատուկ և ներառական կրթության փակուլտետի հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2015թ. առ այսօր Վորլդ ՎԻժն Հայաստան կազմակերպության Տավուշի, Սյունիքի, Արագածոտնի տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի երեխաների պաշտպանության ոլորտի վերապատրաստող-փորձագետ
2017թ. առ այսօր Մուրզիլկա մանկապարտեզի հոգեբան-խորհրդատու
2018 թ. Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակի և Քայլ առ քայլ ՀԿ-ի Երեխայի զարգացման տարիքային չափանիշների վերանայման ծրագրի հոգեբան փորձագետ
2016-2017թթ.Dasaran կրթական ծրագիր «Մենք այնքան նման ու տարբեր» ծրագրի փորձագետ-խորհրդատու
2015-2016թթ. ԱՄՆ ՄԶԳ և Մանկական զարգացման հիմնադրամ «Աջակցություն Հայաստանի սոցիալական ոլորտի բարեփոխումներին» ծրագրի օգնական-խորհրդատու
2015թ. «Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում ծնողական ակումբի ստեղծում» ծրագրի փորձագետ
2015թ. Վորլդ ՎԻժն Հայաստան «Աջակցություն ներառական կրթությանը» փորձագետ-վերապատրաստող
2014-2015թթ. ՄԱԿ-ի հիմնադրամ և ԱրԲես հիմնադրամ «Տավուշի մարզում երեխաների զարգացման խնդիրների վաղ հայտնաբերման և վաղ միջամտության ծառայության կազմակերպում » փորձագետ-վերապատրաստող
2013-2015թթ. Քայլ առ քայլ ՀԿ «Ներառական կրթություն իրականացնող նախակրթարանների ուսուցիչների հոգեբանական վերապատրաստում» փորձագետ-վերապատրաստող
2014թ. ԵԱՀԿ «Հարկադիր աշխատանքի և մարդկանց թրաֆիքինգի բացահայտման հետազոտություն»-հոգեբան-խորհրդատու
2013-2014թթ.Մանկական զարգացման հիմնադրամ, Beeline «Բոլորը հավասար, բոլորը տարբեր» փորձագետ-վերապատրաստող
2010-2013թթ. Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, ԵՀ ծրագիր «Հայաստանում երեխաների հանդեպ բռնության նվազեցում» վերապատրաստող
2010թ.-ից առ այսօր Dasaran.am կրթական կայք.հոգեբան խորհրդատու
2009-2016 Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, հոգեբան, փորձագետ, վերապատրաստող
2004-2005թ-ին Վորդ Վիժն կազմակերպություն. Մալաթիայի մանկական կենտրոն.հոգեբան
2002-2004թթ. Առաջնորդների զարգացման կենտրոն. դասընթացավար
2000-2012թթ. ՄԵԼՏԵՔՍ Ա1+ Հեռուստալրագրողների և օպերատորների կուրսեր. դասընթացավար
1999-2006-թթ. Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Մանկավարժական ուսումնարան. հոգեբանության դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Ներառական կրթություն, Հենաշարժիչ համակարգի խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանություն, Հոգեբանական օգնությունը հատուկ հոգեբանության մեջ, Վարքային խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանություն, Երեխաներ հետ իրականացվող հոգեթերապևտիկ աշխատանքների տեխնիկաներ

Մագիստրատուրա
Ներառական կրթության կազմակերպում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորմայում և ախտաբանութան մեջ նախադպրոցական տարիքի երեխաների վախերի հաղթահարման մեթոդներ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ու նրանց ընտանիքների հոգեբանական հիմնախնդիրներ

Վերապատրաստումներ
2018թ. «Ինչպես դառնալ գրքասերև գրքերի միջոցով նպաստել լեզվի իմացության և գրագիտության զարգացմանը»:Երևան, Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակ, Արև երեխայի զարգացման հիմնադրամ
2018թ. «Խոսքի խանգարումներ.տեսություն և պրակտիկա»: Երևան, Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակ, Արև երեխայի զարգացման հիմնադրամ
2018թ. «Զարգացման բարդ խանգարում՝ պոտենցիալ և հնարավորություններ»: Երևան, Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակ, Արև երեխայի զարգացման հիմնադրամ
2017թ.«Թեմատիկ ապերցեպտիվ թեստի կիրառման առանձնահատկությունները մանկական տարիքում», Երևան, Ռիքավրի հոգեսոցիալական աջակցության կենտրոն
2017թ. «Մանկական տրավմաների ազդեցությունը», Երևան, ԱՆԻՄԱ հոգեբանական կենտրոն
2016թ. «Մանկական հոգեթերապիայի հիմնական ուղղությունները», Երևան, ԱՆԻՄԱ հոգեբանական կենտրոն
2015թ. «Երեխաների պաշտպանություն, հոգեսոցիալական աջակցություն», Իսրայել, Հաիֆա, MASHAV
2015թ.«Ներառական կրթության մարտահրավերները» միջազգային կոնֆերանս, Երևան
2015թ.«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 5-րդ միջազգային գիտաժողով ԵՊՀ, Երևան
2015 թ.«ԶԼՄ-ներ եվ հոգեկան առողջություն» գիտաժողով, Երևան
2015թ.«Արժանապատվություն և հոգեկան առողջություն» գիտաժողով, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա, Երևան
2014թ. «Գործառույթների միջազգային դասակարգման կիրառումը ԱրԲես առողջության կենտրոն
2014թ.«ԱՍՀՆ հաշմանդամության ճանաչման բարեփոխումներ» Unicef Հայաստան, Երևան
2014թ.«Արդի մարտահրավերներ. հոգեբանության և փիլիսոփայության հիմնախնդիրներ», ԵՊՀ, Երևան
2014թ.«Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» միջազգային կոնֆենանս, ԵՊՄՀ , Երևան
2014թ. «Նոր մեթոդներ թմրամոլության և վնասակար կախվածությունների դեմ իրականացվող աշխատանքներում» Մանկական զարգացման հիմնադրամ, Երևան
2013թ.«Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային կոնվենցիաների իրականացումը, Դասեր հարավային Կովկասի և Մոլդովայի փորձից» Միջազգային գիտաժողով, Վրաստան, Թբիլիսի
2013թ. «Արքետիպեր.տեսություն և պրակտիկա» ԵՊՀ, Երևան
2012թ. «Սեքսուալ առողջության բժշկական և հոգեբանական ասպեկտները» միջազգային գիտաժողով, Երևան
2012թ.«Զարգացման մանկաբուժությունը այսօր և վաղը» միջազգային գիտաժողով, Արաբկիր առողջության կենտրոն, Երևան
2011թ.«Իրավունքի և հոգեբանության խաչմերուկում» միջազգային գիտաժողով, Երևան
2011թ.Համաշխարհային hոգեբուժական ասոցիացիայի (ՀամՀԱ) տարածաշրջանային գիտաժողով, Երևան
2011թ. «Տրանսակտ վերլուծության հիմունքներ» Հայաստանի Տրանսակտ վերլուծության Ասոցիացիա, Երևան
2010թ.«Երեխաների զարգացման նախադրյալներ» Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան
2008թ.«Տրավմատիզմ.հիշողություն և մշակույթ» Հայաստանում հոգեվերլուծության զարգացման ասոցիացիա, Երևան
2004-2005թ. «Մանկավարժական անձնակազմի վերապատրաստում» IREX Հայաստան
2004թ. «Քննադատական մտածողության զարգացում» Քայլ առ քայլ ՀԿ, Երևան
2003թ.«Համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում» Քայլ առ քայլ ՀԿ, Երևան
2002թ.«Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորում» Երևան, անհատական դասընթաց
2001թ. « Սոմատոթերապիա» » Երևան, անհատական դասընթաց

Գիտական աշխատանքներ
1. Մանուկյան Ա.Տ. Հոգեկան առողջությանը միտված դասեր հանրակրթական դպրոցում«Մխիթար Գոշ» Գիտամեթոդական հանդես- «Սիմ» տպագրատուն,2013,էջ 56-58
2. Մանուկյան Ա.Տ., Միքայելյան Վ.Հ Թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացություն ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների վախերի դրսևորման առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ:Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես.-Երևան 2014, էջ 85-90
3. Մանուկյան Ա.Տ. Վաղ մանկական աուտիզմ ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների վախերի դրսևորման առանձնահատկությունները, Մանկավարժական միտք հանդես:Երևան., Զանգակ հրատ., էջ 246-251 Երևան 2014
4. Манукян А.Т.Роль игр-драматизаций в преодолении страхов в дошкольном и младшем школьном возрасте ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու:Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2014,էջ 352-354
5. Манукян А.Т.Изучение эффективности программы «Преодоление страхов в дошкольном возрасте» в работе с детьми с аутизмом, Материалы XVI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Пермь,2013,стр.558-561
6. Մանուկյան Ա.Տ., Սվաջյան Ա.Հ., Սահակյան Ա. Մասնագիտական աշխատանք բռնության ենթարկված երեխայի հետ, Ուղեցույց վերապատրաստողների համար, Երևան, 2013, 80 էջ
7. Մանուկյան Ա.Տ.,Սվաջյան Ա.Հ., Սահակյան Ա.Երեխաների զարգացման նախադրյալների ձևավորման հմտություններ, Ուղեցույց վերապատրաստողների համար, Երևան, 2013, 128 էջ
8. Մանուկյան Ա.Տ., Ներառական կրթություն իրակացնող դպրոցներում առկա հոգեբանական հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողավի նյութեր, Երևան, 2015, էջ 37-42
9. Ալինա Մանուկյան Նորմայում և ախտաբանության մեջ դրսևովող վախերի հիմնախնդրի վերաբերյալ մասնագետների և ծնողների իրազեկության մակարդակի վերլուծություն: Հատուկ մանկավարժության հիմնախնդիրներ 3, Երևան 2017, էջ 72-77
10. Մանուկյան Ա.Տ. Վախ երևույթը՝ որպես հոգեբանական հետազոտության առարկա Մխիթար Գոշ Գիտական և ուսումնամեթոդական հոդվածների ժողովածու: Տարեգիրք 2018, Սիմ տպագրատուն ՍՊԸ, ք.Վանաձոր էջ 364-369:
11.Մանուկյան Ա.Տ. Վախ և տագնապ.հոգեբանական մոտեցւմների ակնարկ:Մխիթար Գոշ Գիտական և ուսումնամեթոդական հոդվածների ժողովածու Տարեգիրք 2018, Սիմ տպագրատուն ՍՊԸ, էջ 369-374

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8983-951X  

Լեզուներ
հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (բավ):