ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալլա Մարտինի Դալլաքյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

dallaqyanalla44@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն

• 1981–1986 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
• 1974–1979 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Խաղային գործունեության դերը 3-4 տարեկան երեխաների ճանաչողական հետաքրքրությունների զարգացման գործում», մասնագիտական խորհուրդ՝ ՀՊՄԻ կից ԿՕ55.04.02, մասնագիտություն` ԺԳ. 13.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»

Աշխատանքային փորձ
1992թ. առ այսօր ՀՊՄՀ նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դոցենտ
1986-1992թ,թ. նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
1981-1986թ.թ. նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1979-1981թ.թ. նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա
• «Նախադպրոցական կրթության արդի հիմնախնդիրներ»
• «Կրթական փաստաթղթերի մշակում»
• «Մանկավարժական աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին»
• «Խաղային տեխնոլոգիաները ՆՈՒՀ-ում»
• «Նախադպրոցականի հասակակիցների հետ հաղորդակցման կարողությունների ձևավորում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն, բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն և հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ՝
• 2002-2012թ.թ. «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամի միջազգային կրթական ծրագրերի մասնակից
• 2004-2006 թթ. Միջազգային հետազոտությունների հայաստանյան ներկայացուցչության` «IREX» -ի կողմից կազմակերպվող կրթական ծրագրերի մասնակից

Անդամակցություն
2008, 2009թթ. «Նախադպրոցական կրթություն» (« Մանկավարժական միտք» հանդեսի հավելված) պարբերականի խմբագրական խորհրդի անդամ,
2012թ. առ այսօր Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի գիտ.խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
1. «Նախադպրոցական մանկավարժություն» բուհական դասագրքի համահեղինակ, «Գասպրինտ», Երևան- 2008:
2. «Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա» ուսումնամեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ, «Զանգակ-97», Երևան-2011 :
3. Формирование основ самоорганизации личности дошкольника в условиях воспитания по технологии М.Розенберга-Д. Ронзина. Сборник статей международной научно-практической конференции“Актуальные проблемы образования детей дошкольного и младшего школьного возраста в контексте современного научного знания”. Оренбург, 2014г., стр. 22-25
4. Эффективность применения методики Эдварда де Боно “Шесть шляп мышления” в социально-личностном развитии дошкольников. Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции “Оьучение и воспитание: методики и практика 2014-2015 учебного года”, Новосибирск, 2014 г., стр. 217-221
5. Dallakyan A.M. About psycho-phisiological peculiarities of upbringing // Eastern European Scientific Journal (Gesellschaftswissenschaften): Düsseldorf (Germany): Auris Verlag, 2015, n 4 - pp. 171-173
6. Dallakyan A. M. Diagnostics of the preschool child breeding as a component of the educational system // Proceedings of the 9th European Conference on Education and Applied Psychology. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 27th November 2015.

Պարգևներ
• «Մանկավարժական համալսարան» մեդալ ( 2007թ., 2012թ.)
• Պատվոգրեր, շնորհակալագրեր

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն /բազային/