ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալվարդ Արտավազդի Խաչանյան
31.10.2016

 Դասախոս

khachanyanalvard05@aspu.am

 Դասախոս, Ֆիզ․ մաթ․ գիտությունների թեկնածու / Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի աբիոն

Կրթությունը
25․11․2014թ․ ՀՀ ԲՈՀ-ի Մեխանիկա-047 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։
2009-2014թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մաթ. անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնում հայցորդ,
1986-1991թթ.` սովորել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան Աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանակիր հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում, ավարտել է գերազանցության դիպլոմով,
1986թ.` ավարտել է Երևանի Գ. Բաղյանի անվան №141 միջն. դպրոցը, գերազանցությամբ:

Աշխատանքային փորձը
2018թ-ից իրականացրել է մաթեմատիկայի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ՝ <<Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում>> ծրագրի շրջանակներում:
2014թ-ից առայսօր <<Հայաստանում ֆրանսիական Քոլեջ>> հիմնադրամում որպես մաթեմատիկայի դասախոս,
2009թ.-ից առայսօր` Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան №139 ավագ․ դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցչուհի,
2001-2009թթ.` Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվան №135 միջն. դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցչուհի
1991-2001թթ.` Երևանի №198 հեղինակային դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցչուհի:

Պարգևատրվել է մի շարք պատվոգրերով և մրցանակներով, ինչպես ուսումնառության, այնպես էլ աշխատանքային գործունեության տարիներին:
Ունի ուսուցչի որակավորման առաջին աստիճանի տարակարգ։

Գիտական աշխատանքները
Հեղինակ է վեց գիտական հոդվածների, որոնք տպագրված են ինչպես հայրենական, այնպես էլ Միջազգային գիտաժողովների ժողովածուներում և առաջատար ամսագրերում:

Հրապարակումներ
1. Гулгазарян Г.Р., Хачанян А.А. Колебания безмоментной незамкнутой ортотропной упругой цилиндрической оболочки переменной кривизны со свободным торцом и тремя жестко защемленными краями. Изв. НАН Армении Механика, т. 64, №1, 2011, с. 37-49.
2. Гулгазарян Г.Р., Хачанян А.А. Локализованные колебания у свободного торца тонкой упругой ортотропной незамкнутой цилиндрической оболочки с жестко защемленными граничными образующими. Труды VII международной конференции „Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред” Ереван 2011, с. 153-159.
3. Гулгазарян Г.Р., Гулгазарян Л.Г., Миклашевич И.А., Плетежов А.А., Хачанян А.А. Свободные интерфейсные колебания бесконечной безмоментной цилиндрической оболочки с произвольной гладкой направляющей. Вестник фонда фундаментальных исследований. № 1, 2012, с. 59-80.
4. Гулгазарян Г.Р., Гулгазарян Р.Г., Хачанян А.А. Колебания ортотропной цилиндричес¬кой панели с разными граничными условиями. Межд.ж. прикл. механика, Т.49, №5, 2013,с.40-61.
5. Хачанян А.А. Колебания безмоментной незамкнутой ортотропной упругой цилиндрической оболочки со свободным и шарнирно закрепленным торцами и жестко защемленными граничными образующими. Труды II международной конференции. Ер.: ЕГУАС, 2010, том 2, с. 204-208.
6. Хачанян А.А. Колебания ортотропой безмоментной цилиндрической оболочки открытого профиля с жестоко защемленными двумя крайними образующими и шарнирно закрепленным одним краем. Механика 2009: Труды международной школы - конференций молодых ученых. Ер.: Изд-во ЕГУАС, 2009,с. 326-329.

Լեզուներ՝ Հայերեն, Ֆրանսերեն, Ռուսերեն