ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալվարդ Ֆիլիպի Գրիգորյան
22.02.2016

Թանգարանի տնօրեն, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

museum@aspu.am

Թանգարանի տնօրեն, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ /Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն

Կրթություն
1975-1980թթ.՝ Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2008թ. առ այսօր՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի թանգարանի տնօրեն
2004թ. առ այսօր՝ Թանգարանագիտության դասախոս Խ. Աբովյանի
անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում
1984- 2004թթ.՝ Գիտական բաժնի վարիչ, էքսկուրսավար Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանում
1980-1984թթ.՝ Ռուսաց լեզվի և անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի Հոկտեմբերյանի տեխնոլոգիական տեխնիկումում
Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ - Թանգարանային մանկավարժություն, Մշակութակրթական աշխատանքը թանգարանում
Մագիստրատուրա – Թանգարանային մանկավարժության հետազոտման մեթոդները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Թանգարանագիտություն, թանգարանային մանկավարժություն, կրթական ծրագրեր

Վերապատրաստումներ


1985թ.՝ Թանգարանային մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ,
Լենինգրադ (Ստ. Պետերբուրգ), Ռուսաստան

1987թ.՝ Վերապատրաստման դասընթացներ մշակույթի ոլորտի աշխատողների համար, Մոսկվա, Ռուսաստան
2002թ.՝ «ԻԿՕՄ-ի վարքագծի կանոնները թանգարանների համար» Ժառանգություն ՀԿ, Երևան, Հայաստան
2007թ.՝ «Թանգարանային մենեջմենթ» ծրագիր, Community Connections, Բոստոն, ԱՄՆ
2009թ.՝ Ուսուցանողների ուսուցում, Բոնն, Գերմանիա
2010թ.՝ «Hands-on կրթական ծրագրեր» միջազգային Հայաստանի թանգարանների մասնագետների համար, ԻԿՕՄ-ՍԵԿԱ, Երևան, Հայաստան,
2014 թ.՝ «Հանրահռչակումը բուհական և ակադեմիական թանգարաններում» միջազգային դասընթաց Հայաստանի բուհական թանգարանների աշխատակիցների համար, ԻԿՕՄ-ՅՈՒՄԱԿ, Երևան, Հայաստան
2016թ. սեպտեմբերի 12-13՝ Եվրոպական թանգարանների կազմակերպության /ՆԵՄՈ/ և Թանգարանների կրթության կենտրոնի կողմից կազմակերպված վարպետաց դաս:
2016թ. սեպտեմբերի 24-25՝ «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ» 9-րդ միջազգային գիտաժողով: «Շիրակի և Լոռու մարզի թանգարանները՝ որպես կրթության ակտիվ տարածքներ» թեմայով զեկուցում:
2016թ. հոկտեմբերի 5-6՝ Ռ.Դրամբյանի 125-ամյակին նվիրված գիտաժողով: «Թանգարանային մանկավարժությունը որպես կրթական ծրագրերի իրականացման հիմք» թեմայով զեկուցում: Երևան
2016թ. հոկտեմբերի 11-13՝ ԻԿՕՄ-ի անձնակազմի վերապատրաստման միջազգային կոմիտեի և «Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիա»-ի ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպված «Թանգարանիային կառավարման առանձնահատկությունները հետխորհրդային երկրներում» խորագրով` դասընթաց-վարժանք ՀՀ թանգարանների մասնագետների համար:
2016թ. հոկտեմբերի 26-28՝ «Թանգարան, կրթություն և ներգրավում» խորագրով եռօրյա միջազգային փորձի փոխանակման դասընթաց:
2017թ. դեկտեմբերից 2018թ. մարտ ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպված «Գաղտնի այցելու» խորագրով, դասընթացավար:
2017 թվականի դեկտեմբերի 12-16 ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպված «Այցելուների սպասարկման կառավարում» խորագրով, դասընթացավար:
2019 թվականի հուլիս-օգոստոս ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպված «Թանգարան-դպրոց համագործակցություն»
դասընթաց-վարժանք Երևանի դպրոցների 14 ուսուցիչների համար, դասընթացավար:
2019թ. նոյեմբերի 23-25-ը Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիայի և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ իրականացված «Թանգարանների կառավարում և առաջնորդում. մարտահրավերներ և լուծումներ» թեմայով եռօրյա
դասընթաց:
2021թ. հունվարի 25-29-ը «Թանգարաններն այսօր՝ արդի նարատիվներ և պրակտիկաներ» փորձագիտական առցանց զրույցների և դասընթացների միջազգային մեկշաբաթյա դասընթաց:

 

Անդամակցություն


2019թ. առ այսօր՝ Ռուսական արվեստի թանգարանի (Ա. Աբրահամյանի հավաքածու) խորհրդի անդամ
2020թ. առ այսօր՝ Խ. Աբովյանի տուն-թանգարանի խորհրդի անդամ
2004թ. առ այսօր՝ Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիա ՀԿ-ի հիմնադիր անդամ
2008թ. առ այսօր՝ ԻԿՕՄ(Թանգարանների միջազգային խորհուրդ) Հայաստանի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ

 1. Շիրակի և Լոռու մարզի թանգարանները՝ որպես կրթության ակտիվ տարածքներ: // «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. Հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 9-րդ միջազգային գիտաժողով: Գյումրի, 24-25 սեպտեմբերի, 2016թ.,   Զեկուցումների դրույթներ: Երևան, 2016թ.,  ՀՀ ԳԱԱ , «Գիտություն» հրատարակչություն, էջ 176-179, 4 էջ:
 2. Թանգարանային մանկավարժությունը որպես կրթական ծրագրերի իրականացման գիտական հիմք: //Ռուբեն  Դրամբյան: ՀՀ մշակույթի նախարարություն,  Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի  ինստիտուտ, , Գիտաժողով՝ նվիրված Ռ. Դրամբյանի          ծննդյան 125-ամյակին: Զեկուցումների ժողովածու:    ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2017թ, էջ 174-181, 8 էջ:
 3. Թանգարանային լսարանի հետ աշխատանքի հոգեբանամանկավարժական յուրահատկությունը:       // Խոսրով Կոտակից մինչև Կարո Ղաֆադարյան, Հանրապետական գիտաժողով նվիրված մեծանուն  հնագետ, վիմագրագետ, պատմաբան, թանգարանագետ Կարո Գրիգորի Ղաֆադարյան 110-ամյա հոբելյանին, Զեկուցումների հիմնադրույթներ  <<Պատմամշակութային արգելոց- թանգարանների և պատմական միջավայրի  պահպանության ծառայություն>> ՊՈԱԿ, Երևան  2017, 92 էջ, 2 էջ:
 4. Հայոց պատմության ու մշակույթի նվիրյալը. Հանրապետական գիտաժողով, նվիրված Լ.  Բարսեղյանի ծննդյան 80-ամյակին (հոդվածների  ժողովածու)- Երևան, Պատմամշակութային արգելոց  թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈԱԿ, 2018. -160էջ: Ա. Գրիգորյան - «Լ. Բարսեղյանի թանգարանագիտական գործունեությունը Խ.  Աբովյանի անվ. հայկական  պետական մանկավարժական համալսարանում», էջ 9-17:
 5. Սանկտ-Պետերբուրգի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ՞Научная мысль՞ РИНЦ-ի գիտական ամսագրում հրատարակված հոդված ՞К вопросу о создании специальных программ  для превращения музея  в дополнительное образовательное пространство՞  թեմայով:
 6. Ա. Գրիգորյան - «Մանկավարժական թանգարանների գործունեությունը 20-րդ դարի սկզբին», «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 10-րդ միջազգային գիտաժողովի (Գյումրի, 27-29 սեպտեմբերի)   նյութեր/ ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն; Խմբ. խորհուրդ՝ Ս.                                                       Հայրապետյան և այլք- Եր.: «Գիտություն», 2019.- 534 էջ:
 7. Ա. Գրիգորյան - «Թանգարանային տուրիզմ. Թանգարանների  և տուրիստական կազմակերպությունների միջև  համագործակցության փորձը», ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական                 գիտությունների ինստիտուտի կողմից կազմակերպված  «Բնագիտական թանգարանները որպես գեոտուրիզմի զարգացման գործոն» թեմայով միջազգային գիտաժողով նվիրված Հովհաննես Տիգրանի Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարանի 80-ամյակին, 1939-2019»  (Հոկտեմբերի 15-18-ը)
 8. «Влияние образовательной деятельности музея на социальные и экономические изменения в стране». // Современный PR: теория, практика, образование: материалы XII Междунар. науч.- практ.конф. / редколл.: Валитова Н.Э., Гареев Э.С., Набиева Н.Г.  и др.; под общ. ред. Валитовой Н.Э., Гареева Э.С., Набиевой Н.Г. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2019. – 337 с., стр. 87-91.
 9. Ա. Գրիգորյան «Թանգարանային և դպրոցական  մանկավարժների համագործակցությունը» // Խ. Աբովյանի անվան    հայկական պետական մանկավարժական  համալսարանի «Հայագիտական հանդես» 1(46), Երևան 2020
 10.  Թանգարանային մենեջմենթ և մարքեթինգ: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, Էդիտ Պրինտ: 2007թ. 196 էջ
 11.  Գրքի դերը ժամանակակից կրթության և դաստիարակության գործում, Հայկական տպագրության 500-ամյակը (1512-2012): Գիրքը պատմամշակութային և տեղեկատվական հաղորդակցության համակարգում/հանրապետական գիտաժողովի (2010թ. ապրիլ 15-16) զեկուցումների ժողովածու, Երևան. Մանկավարժ, 2010թ., էջ 107:
 12.  К вопросу о подготовке музейных специалистов, // Թանգարան գիտատեսական և մեթոդական ամենամյա հանդես, # 2,Երևան,2010թ,էջ 110.
 13. Թանգարանի և դպրոցի համագործակցության դերը դպրոցականների պատմական գիտակցության ձևավորման հարցում, Խ.Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, նոյեմբեր 19-21, 2009թ.:Ե., Մանկավարժ, 2010, էջ 10-12
 14. Թանգարանային էքսկուրսիա, // Թանգարան գիտատեսական և մեթոդական ամենամյա հանդես, # 3, Երևան, 2011թ., էջ 247
 15. Международные тренинги как эффективное средство подготовки музейных работников
  Диалог культур: Армения и мировая культура: сборник научных статей, Гюмри, Изд-во “Импроритм” 2011г.,238 с., стр 190-196
 16. Գիտակրթական գործունեության ընթացքը Հայաստանի թանգարաններում, ԻԿՕՄ-ՍԵԿԱ-ի տարեկան միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2012թ., էջ 18
 17. Музей как дополнительное образовательное пространство. Диалог культур: Армения и мировая культура: сборник научных статей, Гюмри, Изд-во “Импроритм”, 2013 г., стр. 177-182
 18. “Проблемы подготовки музейных кадров” Журнал “Музей” № 11/ Тема номера: “Уроки Армении”, Москва, “Панорама”, 2014, стр. 72
 19.  «Կրթությունը թանգարանում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, Էդիտ Պրինտ: 2016թ., 84 էջ
 20. «Էքսկուրսավարության հիմունքներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Հեղինակներ՝ Լ. Գևորգյան, Ա.Գրիգորյան Երևան, 2016թ.,147 էջ

  Պարգևներ

2017թ. ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից կրթության, գիտության ոլորտում մեծ վաստակի համար:
2017թ. ՀՀ մշակույթի նախարարության Ոսկե մեդալ:
ՀՀ Մշակույթի նախախարարություն, պատվոգիր տրված ազգային մշակույթի բնագավառում ունեցած ակնառու վաստակի համար, 2015թ. 85-Ա հրաման
ՀՀ պատերազմի և զինված ուժերի վետերանների կոմիտեի պատվոգիր տրված կոմիտեի աշխատանքներին, երիտասարդության ռազմահայրենասիրության դաստիարակության, ինչպես նաև կոմիտեի գործունեությանը սատարելու համար, 2016թ.:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն