ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ամենամյա արձակուրդի հաստատված գրաֆիկ
23.06.2022

ՀՊՄՀ-ի 2022 թվականի ամենամյա արձակուրդի հաստատված գրաֆիկն ըստ տարակարգերի՝

  • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ՝ 07․07-24․08․2022՝ 35 աշխատանքային օր
  • Վարչությունների, բաժինների, ստորաբաժանումների ղեկավարներ, ինչպես նաև աշխատակիցներ, որոնց տրամադրվում է լրացուցիչ արձակուրդ՝ 18․07-19․08․2022՝ 25 աշխատանքային օր
  • Ուսումնաօժանդակ, վարչակառավարչական, վարչատնտեսական անձնակազմ՝ 25․07․-19․08․2022՝ 20 աշխատանքային օր

Նորություններ