ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ամենամյա արձակուրդի հաստատված գրաֆիկ
03.07.2024

ՀՊՄՀ-ի 2024 թվականի ամենամյա արձակուրդի հաստատված գրաֆիկն ըստ տարակարգերի՝

  • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ՝ 08․07․2024-23․08․2024՝ 35 աշխատանքային օր
  • Վարչությունների, բաժինների, ստորաբաժանումների ղեկավարներ, ինչպես նաև աշխատակիցներ, որոնց տրամադրվում է լրացուցիչ արձակուրդ՝ 19․07․2024-22․08․2024՝ 25 աշխատանքային օր
  • Ուսումնաօժանդակ, վարչակառավարչական, վարչատնտեսական անձնակազմ՝ 26․07․2024-22․08․2024՝ 20 աշխատանքային օր

Նորություններ