ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Հրանտի Ամիրջանյան
10.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

amirjanyansusanna01@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2003-2016թթ. – Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
1980-1984թթ.- Ասպիրանտ «Ընդհանուր լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ
1975-1979թթ. – Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄԻ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1989թ. – Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, թեմա՝ Քերովբե Պատկանյանը որպես հայ լեզվաբան, մասնագիտական խորհուրդ K055.04.01 (10.02.02)

Աշխատանքային փորձ
1990 առ այսօր – ասիստենտ-դասախոս, 2003-ից դոցենտ Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում,

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր լեզվաբանություն, հայոց լեզու, արևմտահայ գրական լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն, հայոց լեզու, պատմություն, մանկավարժություն, հոգեբանություն, դիցաբանություն

Վերապատրաստումներ
1. 13.04.2015-07.05.2015թթ. ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման դասընթացի հավաստագիր
2. 27.11.2015-11.12.2015թթ.- մասնակցություն պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ՏՏ և ուսուցման ինտերակտիվ հմտությունների բարձրացման դասընթացին
3. ՄԱԿ-ի կողմից իրականացվող «ԱՌՆ կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի ուսումնական պլանում» վերապատրաստման դասընթացի հավաստագիր

Հրապարակումներ

30 գիտական աշխատանք, որոնցից վերջին հինգ տարիներին
1. Հայ և պարսկական հեթանոսական աստվածների պաշտամունքային տարբերությունը, «Հայագիտական հանդես», № 2-3 2011թ.
2. Գ. Լ. Խալաթյան, Ս.Հ.Ամիրջանյան, Մ.Վ. Միրումյան , Թելադրության բնագրերի ժողովածու (տերմինաբանական բառարանով), 2012թ., 190 էջ
3. Հայագիտական առարկաների ուսուցման դրվածքը Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետում, Հայագիտական հանդես №3-4, 2013թ.
4. Հայկական դիցանունները օտար աղբյուրներում, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, 2013թ.
5. Հայկական դիցանունների մեկնաբանությունը հայագիտության մեջ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ- 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2014թ.

Մեդալներ
1. 2003թ. «Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան-80» մեդալ
2. 2013թ. «Մանկավարժական համալսարան-90-ամյակ» մեդալ- վկայական

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, (անգլերեն, լատիներեն, հին հունարեն կարդում և թարգմանում է բառարանով)