ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Արտաշեսի Մինասյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

minasyananahit14@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Աշխարհագրության և դրա դասավանդման մեթոդիակայի ամբիոն

Կրթություն
1984-1989թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուի պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժինը

Գիտական աստիճան 
2007թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. <<Աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոցների և մեթոդների համակարգը /հիմնական դպրոցի 5-8-րդ դասարաններում>>, ԺԳ.00.02. <<Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա>> /աշխարհագրություն/ մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ 
2005թ.- ՀՊՄՀ-ի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և ԱԴՄ ամբիոն
2005-2005-Սլավոնական Համալսարան
2005-2007թթ-Լազարյանի անվան ինտիստուտ
2000-2011թթ.- թիվ 127 միջն. դպրոց
1997-1999թթ.- <<Ուսուցչի ստեղծագործական վարպետանոց>> միջն. մասնավոր 1995-1997թթ.- <<Վեվգիմ>> միջն. մասնավոր դպր.
1989-1995թթ.- թիվ 53 միջն. դպրոց
1989- 1989 թթ թիվ 176 միջն. դպրոց

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ ՝
Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա
Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա օժանդակ դպրոցում
Մագիստրատուրա՝
Աշխարհագրության դասի արդիականացում
Աշխարհագրության ուսուցչի մասնագիտական վարպետություն
Գիատական հետաքրքրությունների շրջանակը
աշխարհագրության դասավանդմա մեթոդիկա, օլիգոմանկավարժություն

Հրապարակումներ
1.Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդներն ու միջոցները, ուսումնական ձեռնարկ, ,,Ասողիկ,, Եր., 2011, 6 մամ.:
2.Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդիկա, ,,Էդիկ Թանգյան,, Եր., 2013, 23 մամ.:
3.Անձնակողմնորոշիչ ուսուցման պարադիգմի ազդեցությունը աշխարհագրության ժամանակակից դասի վրա, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄհ 90-ամյակի ն նվիրված գիտաժողովի նյութերի/2012թ.դեկտեմբերի 14/,3-պրակ:Եր.2014,էջ 123-126, 4էջ:
4. Լաբորատոր և գործնական աշխատանքներ աշխարհագրության ուսուցման մեթոդիակայից, ուսումնական ձեռնարկ, Էդիկ Թանգյան>, Երևան, 2015թ, 7 մամ.:
5. Պատանի աշխարհագետների հետազոտությունները Հայկական լեռնաշխարհի Մերձարաքսյան ծալքաբեկորավոր լեռների մարզի Երախի լեռներում, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական հանրապետական համալսարան գիտաժողովի նյութեր նվիրված հայոց Մեծ Եղեռնի 100-ամյակին/ 2015 մարտի 24-25, էջ 417-440, 24էջ: Համահեղինակ Սիրանուշ Ֆախուրյան, մագիստրոս:

Լեզուներ` ռուսերեն