ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Հարությունի Հարությունյան
31.12.2015

Բան. գիտ. թեկ., դասախոս

harutyunyananahit01@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/ Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2003-2008թթ. – Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
1998-2003թթ. – Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2011թ. – Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, թեմա՝ Ածականի և մակբայի խոսքիմասային փոխանցումները գրաբարում, Ժ. 02. 01.

Աշխատանքային փորձ
2004 առ այսօր – Մասնագետ Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, Հայոց լեզվի պատմություն

Հրապարակումներ

1. Բարդ բառերի ածական//գոյական տարարժեքությունը գրաբարում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, «Հայագիտական հանդես», № 2-3 (26-27), Ե., 2014, էջ 13-21։

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, (անգլերեն կարդում և թարգմանում է բառարանով)