ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Հենրիկի Բաբաջանյան
15.02.2016

Ասիստենտ

babajanyananahit43@aspu.am

Ասիստենտ /Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1997-2002 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի
Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

1992-1996 Մասնագիտությունը՝ մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա
Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ

2000-ից առ այսօր Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1998-2000 Մաթեմատիկաի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
1997-1998 Մաթեմատիկաի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի լաբորանտ
Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
• Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկան օժանդակ դպրոցում
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկան ԼԽԵԴ-ում
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկան ԽԽԵԴ-ում

Վերապատրաստումներ
24.01-16.03.2005 Մանկավարժական բուհի ուսումնական վերապատրաստման ծրագիր «Մանկավարժության տեսություն» մասնագիտացմամբ

2006 «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» ծրագիր
Այռեքս-Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ կազմակերպություն

Հրապարակումներ
«Տարրական դպրոցի ապագա ուսուցչի (դասվարի) մաթեմատիկամեթոդական մոդելներ» Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հարցեր: Ժողովածու-Պրակ 5.-Երևան 2011թ.
«Թվի գաղափարի ուսուցման հոգեբանական մի կողմի մասին» Համահայկական IV կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»-Երևան 2014
«Методические задачи как способ формирования методико-математической компетентности будущего учителя начальной школы» Труды международной научной конференции 28 сентября-2 октября 2015, Горис 2015. Том II: Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство-192 с.

Լեզուներ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն