ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Հովիկի Հովակիմյան
17.07.2018

Մասնագետ

hovakimyananahit-8@aspu.am

Մասնագետ/Կրթության որակի ապահովման և կառավարման բաժին

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2013-2017 թթ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն) բաժին, բակալավր
2017թ-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա բաժին, մագիստրատուրա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2019թ-ի փետրվարից՝ Կրթության որակի ապահովման և կառավարման բաժին, մասնագետ
2017թ օգոստոսից մինչ օրս՝ ՈԱԱԿ, ուսանող-փորձագետ
2017-2019 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկանատ, առկա ուսուցման համակարգի մասնագետ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
2016թ ՈԱԱԿ-ի «Ուսանողության ձայն» նախագիծ
2016թ օգոստոս ՀՊՄՀ ամառային դպրոց, «Ռուսաստան-Հայաստան. համատեղ աշխատանքի փորձեր», Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարան

ԼԵԶՈՒՆԵՐ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն