ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Փանոսյան
02.02.2016

Մասնագետ

anahit.panosyan@aspu.am

Մասնագետ/Միջազգային համագործակցության և ծրագրերի կառավարման կենտրոն

Կրթություն
2021-2022թթ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ, նախադպրոցական բաժին, մագիստրոսի աստիճան
2017-2021թթ.՝ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ, նախադպրոցական բաժին, բակալավրի աստիճան
2019-2020թթ.՝ Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարան, Կրթության ֆակուլտետ, Էրազմուս + կրեդիտային շարժունության ծրագիր

Աշխատանքային փորձ
2021-մինչև այսօր՝ Միջազգային համագործակցության բաժնի մասնագետ
2018-2021` Ամենագետներ նախակարթարան, Նախադպրոցական մանակավարժ

Վերապատրաստումներ
2019թ. դեկտեմբեր՝ «Հաղորդակցման արվեստ», Երևան, ՈՒրարտու համալսարան,
2021թ. հունիս-հուլիս ՝ «Շախմատը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում», Երևան, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Համակարգչային հմտություններ`MS Suite (Word, Excel, PowerPoint), Knowledge of graphic software (Adobe Photoshop, Adobe design, Adobe Illustrator), Google Docs

Լեզուներ` Հայերեն (մայրենի), , Անգլերեն , Ռուսերեն