ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Սերգեյի Արզումանյան
24.02.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

arzumanyananahit23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Կիրառական հոգեբանության ամբիոն 

Կրթություն
2002-2004 թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կիրառական հոգեբանության ամբիոն, ասպիրանտուրա
1997-2002թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետ, «Ն/դ մանկավարժություն և հոգեբանություն, անգլերենի մեթոդիստ» բաժին, գերազանցությամբ

Գիտական աստճան
Թեկնածուական ատենախոսության խորագիրը`«Սոցիալական ներգործությունների ոչ համարժեք ընկալումները որպես անձի սոցիալական ախտահարման նախադրյալներ» հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ԺԹ 00.06– «Իրավաբանական հոգեբանություն, քաղաքական հոգեբանություն» մասնագիտությամբ, 2004թ.:

Աշխատանքային փորձ

<<Անահիտ Արզումանյանի մանկական հոգեբանական կենտրոն>> ՀԿ հիմնադիր, տնօրեն, 2011թ.առ այսօր:
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 2007թ.առ այսօր:
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, 2002-2006 թթ.:
<<ԷԳՈ>> երիտասարդ հոգեբանների հասարակական կազմակերպություն, որպես հոգեբան-խորհրդատու, 1999-2003թթ.:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Սոցախտաբանություն, Հոգեբանական խորհրդատվության հիմունքներ, Շեղվող վարքի հոգեբանություն, Դիրքորոշման հոգեբանություն

Մագիստրատուրա՝ Իրավաբանական հոգեբանության մեթոդաբանություն և պատմություն, Ադիկտիվ վարքի հոգեբանություն, Հոգեբանական աշխատանքը գաղութում, Զինծառայողի հոգեբանական շտկում և վերականգնում, Հոգեբանական աշխատանքը նորակոչիկների հետ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրավաբանական հոգեբանություն, իրավական հոգեբանություն, անձի սոցիալական դեֆորմացիայիների հիմնախնդիրները, հոգեբանական խորհրդատվության և քոուչինգի նոր մոտեցումները, ոչ ադապտիվ վարքի կանխարգելման հիմնախնդիրները, հանցագործի անձի կայացման գենեզիսը և այլն:

Վերապատրաստումներ
<<Ար-Մա>> մետաֆորիկ ասոցիատիվ քարտերի մեթոդի ուսուցման դասընթաց, <<Պրոֆեսիոնալ կոմունիկացիաների կենտրոն>>, Մոսկվա, 20 ժամ”, 2015թ.:
<<Լոգոթերապիայի հիմունքներ>> Վիկտոր Ֆրանկլի համալսարանի և Մոսկվայի հոգեվերլուծության ինստիտուտի համատեղ ուսումնական ծրագրի շրջանակներում, գործնական դասընթաց, 20 ժամ, Մոսկվա-Ժնև, 2015թ.:
<<Արխետիպերի թատրոն>> հեղինակային տեխնիկայի ուսուցման դասընթաց, 6 մոդուլ: Համառուսաստանյան պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտների լիգա, Մոսկվա, 144 ժամ, 2012-2015թթ.
<<Սոմատոհոգեբանություն և հոգեկատալիզ>> հեղինակային մեթոդի ուսուցման դասընթաց, 18 ժամ, գիտա-պրակտիկ կենտրոն <<Հոգու առողջություն>> ,Մոսկվա, 2013թ.:
<<Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման ներածական դասընթաց>>, <<Սոցիմետր>> սոցիոլոգիական կազմակեպություն, 20 ժամ, Երևան, 2011 թ.:
<<Հոգեբանական խորհրդատվության հմտությունների մարզում>> գործնական դասընթացներ, <<Նոր միտք>> հոգեբանական հասարակական կազմակերպություն, 160 ժամ, 2009-2010 թթ.
<<Մանկական հոգեթերապիայի հիմունքներ>> գործնական հատուկ դասընթացներ, <<Նոր միտք>> հոգեբանական հասարակական կազմակերպություն, 64 ժամ,2008 թ.:
<<Հոգեբանական խորհրդատվության հմտությունները>> գործնական դասընթացներ, <<Նոր միտք>> հոգեբանական հասարակական կազմակերպություն, 64 ժամ, 2007թ.:
<<Կրեդիտային համակարգ և բարձրագույն կրթություն>> դասընթացներ, ՀՊՄՀ, 2007թ.:
Բուհերի դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրով դասընթաց <<Հոգեբանություն>> մասնագիտությամբ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՄՀ, 144 ժամ,2006 թ.:
<<Խմբային հոգեբանական խորհրդատվության հմտությունները>> գործնական դասընթացներ, <<Նոր միտք>> հոգեբանական հասարակական կազմակերպություն, 64 ժամ, 2006 թ.
<<ՄԿՈՒ բնագավառում դասավանդման և գնահատման մեթոդները>>, ԵՄ ՏԱՍԻՍ Աջակցություն Հայաստանում մասնագիտական կրթության և ուսուցման միասնական համակարգի զարգացման ծրագիր, 80 ժամ, 2005 թ.
<<Սոմատոհոգեբանության և ռեկրեատիվ հոգեկատալիզ>> հոգեթերապիայի ներածական դասընթաց, Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման ՀԿ, 10 ժամ, 2004 թ.

<<Ինչպես օգնել երեխաներին սթրեսային իրավիճակներում>> գործնական դասընթաց, <<Նոր միտք>> հոգեբանական հասարակական կազմակերպություն, 20 ժամ, 2004 թ.
<<Դեսենսիբիլիզացիա աչքերի շարժման միջոցով>> մեթոդի ուսուցման գործնական դասընթաց, Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման ՀԿ, 16 ժամ, 2003 թ.
<<Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման հիմունքներ>> պրակտիկ դասընթացներ,Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման ՀԿ, 6 ամիս, 2000-2001 թթ.

Անդամակցություն
<<Հոգեբանության և իրավունքի խաչմերուկները>> միջազգային գիտախողովի կազմկոմիտեի և խմբագրակազմի անդամ, 2011 թ.:
<<Իրավական մշակույթի հիմնախնդիրը երիտասարդության շրջանում>> խորագրով կլոր սեղան-քննարկում, նախաձեռնող- կազմակերպիչ, ՀՊՄՀ: Նպատակը երիտասարդության շրջանում իրավագիտակցության ուսումնասիրության արդյունքում մշակել իրավական նիհիլիզմի կանխարգելման ուղիներ, 2010 թ.:
ՀՀ Հանրային խորհրդի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ, 2008 թ. –ից:
<<Հայաստանի մայրության կենտրոն>> ՀԿ անդամ, 2006-2011 թթ.:
Պրոֆեսիոնալ Հոգեթերապևտների Համառուսաստանյան Լիգայի անդամ, 2004 թ. –ից:
<<Հոգեբանի Եվրոպական Դիպլոմ>> նախագծին նվիրված միջազգային հարցման մասնակից, Հայաստանի ներկայացուցիչ, Երիտասարդ Հոգեբանների Եվրոպական Ֆեդերացիա, EFPSA, Մադրիդ, 2003 թ.:
Երիտասարդ հոգեբանների II հանրապետական գիտաժողովի կազմկոմիտեի անդամ, խմբագրակազմի փոխնախագահ, ԵՊՀ, 2003 թ.
Երիտասարդ հոգեբանների I հանրապետական գիտաժողովի կազմկոմիտեի անդամ, խմբագրակազմի փոխնախագահ, ԵՊՀ, 2001 թ.:
<<Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում և հոգեկարգավորում>> կենտրոնի անդամ, 2001 թ. –ից:

Հրապարակումներ
1. Arzumanyan A.S.,Avetisyan M.G., Psychology of social pathology. A new approach on the study of prevention of crime and deviance in Post- Soviet Armenia. The York deviancy Conference 29-june-1 july, programme. Great Britain, York, 2011.
2. Արզումանյան Ա.Ս., Անձի սոցախտածին դրսևորումների պատճառականության հոգեքրեաբանական բնութագիրը, ԿԱՆԹԵՂ գիտական հոդվածների ժողովածու, <<Ասողիկ>> հրատ., Երևան, 2011, #1 (46), էջ 244-250
3. Арзуманян А.С., Принципы психологической профилактики дезадаптаций личности, Мат.Всероссийской научно-практической конференции , “Клиническая психология:Итоги, проблемы, перспективы’’, Санкт-Петербург, 2010, стр.194-198
4. Арзуманян А.С., Психолого-криминологическая детерминация девиантного поведения несовершенолетних, II международный конгресс по педагогическим, психологическим и социо-культурным аспектам поведенческих проблем и делинквентности детей и подростков,Пермь, 2010, стр. 25-28
5. Арзуманян А.С.,Социально-правовая компетентность как условие развития правосознания личности, Мат. II международной научно-практической конференции “Социальная компетентность и жизнестойкость личности в многополярном мире: интеграция научного знания. Исследования, практика, образование”. Ульяновск, 2010, стр.14-18
6. Արզումանյան Ա.Ս., Անձի սոցիալական ախտահարման հոգեբանական նախադրյալները, /Ա-866/ ,<<Զանգակ –97 >> հրատ., Երևան, 2007, էջ 217
7. Արզումանյան Ա.Ս., <<Ինչպես ճանաչել անբարենպաստ ընտանիքը>>, բաժին 8-րդ, <<Ձեռնարկ երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետների համար>>գրքում /համահեղինակությամբ/, Երևան, 2006, էջ 66-86
Տպագրված են ընդհանուր թվով 32 գիտական աշխատանքներ, այդ թվում 1 ձեռնարկ, 1 մենագրություն, 12 գիտական հոդված ԲՈՀ-ի կողմից ճանաչված ամսագրերում, 6 hանրապետական և 12 միջազգային գիտախողովների նյութեր.

Լեզուներ՝ ռուսերեն /գերազանց/, անգլերեն /լավ/