ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Հովհաննեսի Անգուրյան
11.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

anguryansusanna46@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1993-1998-Երևանի Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտի
լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության Ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և
երկրագիտություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
1999- մինչև օրս Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն, դասախոս

ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Բակալավրիատ՝ գործնական անգլերեն
Մագիստրատուրա՝ գործնական անգլերեն (մասնագիտական հաղորդակցում)

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, անգլերենը մասնագիտական նպատակների համար

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
2015, November-Propell Workshop for the TOEFL Ibt Test
2015, February-British Council Armenian’s Professional Development Workshop delivered by Jim Scrivener
2011, April- Teacher training sessions on “New Opportunities in ELT with Cambridge University Press” organized by Manmar PH CJSC and conducted by Mr. Jim Kalathas, Cambridge University Press
2011, February-Master class / Teacher training sessions on “New ELT Courses and Teaching Methodology in Armenia” organized by Manmar PH CJSC and conducted by Mr. Robert Dean, Longman Pearson PH.
2007, June- Short course on “Becoming a more efficient classroom manager and Correction that works... a teacher’s dream” organized by Oxford Teacher’s

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
1 Հեռահար ուսուցումը օտարալեզւ մասնագետների հեռակա պատրաստման գործընթացում, Գիտությունը և կրթությունը Արցախում, 1-2 (2009)
2 Հեռահաղորդակցման միջոցներով խոսքային իրազեկության զարգացումը անգլերենի հեռակա ուսուցման գործընթացում, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 3(9)(2010)
3 Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրման արդիականությունը անգլերենի հեռակա ուսուցման գործընթացում, Մանկավարժական միտք,Գիտամեթոդական հանդես, 1-2 (2011)
4 Վիրտուալ կրթության միջավայրի ստեղծումը օտար լեզվի ուսումնառությունը խթանելու համար, Օտար լեզուները Հայաստանում, Գիտամեթոդական հանդես, 2(2011)
5 Անգլերենի ուսուցման գործընթացում հաղորդակցական իրազեկության զարգացման մեթոդները սոցիալական կայքերի միջոցով, Օտար լեզուները Հայաստանում, Գիտամեթոդական հանդես, 5(2011)
6 Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նոր ձևաչափ հեռակա կրթության մեջ, Օտար լեզուները Հայաստանում, Գիտամեթոդական հանդես, 3(2013)
7 Հեռահաղորդակցական միջոցների գործածությունը անգլերեն լեզվի ուսուցիչների պատրաստման դասընթացում, Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, Միջազգային պարբերական, 1(10)(2013)
8 Կորպուսային լեզվաբանության և նախագծային մեթոդի կիրառումը անգլերենի ուսուցման դասընթացում, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 3(2015)
9 Հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրառումը օտար լեզվի հեռակա կրթության դասընթացում, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 3(2016)

ԼԵԶՈՒՆԵՐ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն