ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անի Գարեգի Վիրաբյան
16.02.2015

Լսարան-ընթերցասրահի մասնագետ

virabyanani-3@aspu.am

Մասնագետ/Պարարվեստի մանկավարժության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 2020-ից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, շրջակա միջավայրի գիտություններ, մագիստրատուրա
• 2005-2009թթ. Խ. Աբոյանի անվան ՀՊՄՀ, Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, կենսաբանություն, բակալավրիատ
• 2003-2005թթ. Խ. Աբոյանի անվան ՀՊՄՀ հենակետային վարժարան
• 1995-2003թթ. Երևանի թիվ 119 ֆրանսիական թեքումով դպրոց

Աշխատանքային փորձ

• 2023թ․, Պարարվեստի մանկավարժության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ
• 2019թ-2023թթ Խ. Աբոյանի անվան ՀՊՄՀ, Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի հեռակա գծով մասնագետ
• 2010-2016թթ. Խ. Աբոյանի անվան ՀՊՄՀ, Կուլտուրայի ֆակուլտետի հեռակա գծով մասնագետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբանություն, գենետիկա, բնապահպանություն, զբոսաշրջություն, կայուն զարգացում, էվոլյուցիոն տեսություն

Վերապատրաստումներ
• 2022թ. UMBA, SMM մասնագետ
• 2021թ. Գործընկերությունը՝ որպես ջրի անվտանգության հասնելու շարժից ուժ “Ազգային ջրային համագործակցություն” գիտական էկոլոգիական ՀԿ

Լեզուներ
• Հայերեն
• Ռուսերեն
• Անգլերեն