ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՆՆԱ ԱՐՇԱԿԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
15.02.2016

Մասնագետ

anna0886z@mail.ru

Մասնագետ/Հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն
2003-2008թթ. - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Պատմության և իրավագիտության» ֆակուլտետի «Իրավագիտություն /մանկ./ մասնագիտություն», ավարտել է գերազանցությամբ:
1993-2003թթ. - Երևանի թիվ 198 հեղինակային դպրոց

Աշխատանք
2009թ. մինչ օրս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ

Վերապատրաստումներ
2015թ. նոյեմբերի 2-ից 14-ը մասնակցել է Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացին

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն