ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Գևորգի Խաչատրյան
05.02.2016

Հոգ, գիտ, թեկ․, դոցենտ

khachatryananna24@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոն

Կրթությունը
1990-1995 ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, պատմաբան, ազգագրագետ
2011-2015 ԵՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, հայցորդ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձը
2019-առ այսօր ՀՊՄՀ դասախոս
2017-առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, դասախոս
2010-առ այսօր ՀՀ ԿԲ դրամանիշերի թողարկման մասնագետ, տնտեսագետ
2003-2010 Երևանի Ս. Սպանդարյանի անվան թիվ 24 հիմնական դպրոց, ուսուցիչ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Սոցիալական հոգեբանությու, Էթնոհոգեբանություն, անձի հոգեբանություն, Տարիքային հոգեբանություն, Կրթության հոգեբանություն, Հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանություն, Մշակութային հոգեբանություն, Սոցիալական խմբեր,Կառավարման հոգեբանություն

Հրատարակություններ
Հեղինակ է 30 գիտա-մեթոդական հոդվածների, 1 մենագրության և 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկների

Հավաստագրեր, վկայականներ, պատվոգրեր, վերապատրաստումներ
1 2021 Հավաստագիր՝ տրված 12-րդ Միջազգային գիտապրակտիկ կոնֆերանսին մասնակցության համար “Modern movement of science”, Ուկրաինա, 1-2 апреля, 2021 Сертификат, подтверждающий участие в 12-ой Международной научно-практической видеоконференции
2 2021 Հավաստագիր՝ տրված 2021 թ. ապրիլի 05-17-ը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կողմից կազմակերպված «Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային վերապատրաստման դասընթացին մասնակցության համար
3 2020 Պատվոգիր՝ շնորհվում է մարտական գործողությունների ընթացքում զինծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու համար, 41783 զորամաս, ՀՀ Պաշտպանության նախարարության # 1200 հրաման, հրամանատար՝ Ա. Պողոսյան, 16.12.2020
4 2020 Հավաստագիր՝ տրված Պլեխանովի անվան ռուսական տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի կողմից «Պատմական հիշողություն և ժամանակակից քաղաքական գործընթացներ» միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսին մասնակցության համար Сертификат, подтверждающий участие в Международной научно-практической конференции «Историческая память и совеменные политические процессы», 28.10.2020, Ереванский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
5 2020 Հավաստագիր՝ տրված “EXCELIST' CLUB կողմից “Advanced MS Excel” դասընթացն ավարտելու վերաբերյալ, 23.07.2020-17.08.2020
6 2018 Վկայական՝ տրված միջազգային գիտական կոնֆերանսին արժեքավոր ներդրման և գիտական հոդվածի տպագրության համար.
7 2018 Վկայական՝ տրված գիտական հոդվածի տպագրության համար. “Marginality and ethno-cultural environment” in the journal Paradigmata Poznani, #3, 2018
8 2009 – 2010 Վկայականներ՝ տրված <<Լավագույն Քաղաքացի նախագիծ իրականացրած ուսուցչին>>, “Civic Mosaic Program” (project “Citizen”)
9 2009 “Open Source Software Utilization in Educational Sector”, “Inter-news” centre for information law and policy
10 2008 Certificate of Achievement for the study of the history and principles of the United States Constitution and the Bill of Rights
11 2008 Վկայական՝ տրված <<Հասարակագիտություն>> դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացին մասնակցության համար, ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ, Վկայական # 0040
12 2006 Վկայական՝ տրված <<Պատմություն>> դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացին մասնակցության համար, Վկայական # Ա/ 2105
13 2006 «Online Project Implementation and Facilitation Tools» - Proect Harmony training course, US- AM school partner exchange.
14 2006 Վկայական՝ տրված <<Հայոց եկեղեցու պատմություն>> դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացին մասնակցության համար, Վկայական # Ա/ 2708
15 2004 Training Seminar for teacher trainers, school administrators and teachers, Retraining of School Educators on the Application of ICTs in Education, UNESCO Institute for Information Technologies in Education

Համակարգչային հմտություններ Microsoft Office, Web Design, Linux (Ubuntu), SPSS, Internet

Օտար լեզուներ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն