ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Մարատի Սարգսյան
05.02.2016

Դեկանի օգնական 

sargsyananna-1@aspu.am

Դեկանի օգնական /Բանասիրական ֆակուլտետի դեկանատ

Կրթություն
2018թ. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի Վ. Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

2016-2018թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2012-2016թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի բակալավրիատ
2009-2012 թթ.՝ «Իմաստասեր» վարժարան
2001-2009 թթ.՝ Երևանի հ. 181 հիմնական դպրոց

Աշխատանքային փորձ
2018թ. առ այսօր Բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի օգնական

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն

Վերապատրաստումներ
2018թ.` ERASMUS+ BOOST/Հայաստանյան hամալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքետինգի խթանում/ ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում
2018թ.` սփյուռքահայ ուսուցիչների ամառային վերապատրաստում (կազմակերպչական աշխատանք/կամավոր)
2017թ.` սփյուռքահայ ուսուցիչների ամառային վերապատրաստում (կազմակերպչական աշխատանք/կամավոր)
2013թ.` ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի (ՄԱԲՀ) և «Սերունդների համերաշխություն» երիտասարդական ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված «Վերարտադրողական առողջության խնդիրները երիտասարդության համար» դասընթաց

Հրապարակումներ
1. Նար-Դոսի «Ես և նա» պատմվածքի ուսուցումը դպրոցում, Հայագիտական հանդես, թիվ 3 (41), Եր., 2018թ., էջ 173-178։
2. Պատերազմի թեման Մկրտիչ Սարգսյանի «Ճակատագրով դատապարտվածները» վեպում, Հայագիտական հանդես, թիվ 2 (40), Եր., 2018թ., էջ 80-89։
3. Նրբագծեր Մ. Սարգսյանի «Սերժանտ Կարոն» վիպակի և պատերազմական թեմայի գեղարվեստական արծարծումների շուրջ, «Մաշտոց» հանդես, 2018 թ., հ. 4, թիվ. 72, էջ Ջ-Ս:
4. Արևշատ Ավագյանի լույսի արմատները, Ավանգարդ, Եր., 2016 թ., թիվ 15, էջ 6:

Մասնակցություն
2018թ.` ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված ԵՊՀ ՈՒԳԸ 5-րդ միջազգային տարեկան գիտական նստաշրջան
2017թ.` Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված հանրապետական ուսանողական գիտաժողով
2017թ.` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետ. ուսանողական գիտական կոնֆերանս
2017թ.` Երևանի պետական համալսարանի ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված ԵՊՀ ՈՒԳԸ 4-րդ միջազգային տարեկան գիտական նստաշրջան

2015թ.` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի և «Սփյուռք» գիտաուսումնական կենտրոնի կողմից կազմակերպված հուշ-ցերեկույթ՝ «ԵԴՈՒԱՐԴ ՋՐԲԱՇԵԱՆ - 90»
2014թ.` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի կաղմից կազմակերպված «Համո Սահյան-100» հանդիսություններ

Պարգևներ

2018 թ.՝ Ռուբեն Սևակի անվան 1-ին մրցանակ
2015 թ.՝ ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի լավագույն ուսանող
2013 թ.՝ ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի ամենաինտելեկտուալ ուսանող

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն