ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Սամվելի Հակոբյան
17.02.2016

Մասնագետ

hakobyananna-phd@aspu.am

Մասնագետ/ Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն

Կրթություն

2016թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի հայցորդ, 
2009-2013թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆակուլտետ, «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտություն ( բակալավր):
2013-2015թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆակուլտետ «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտություն (մագիստրատուրա):
Աշխատանքային փորձ
2016թ. –ից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի մասնագետ:
2014-2016թթ. Երևանի Հ.Խաչատրյանի անվան N199 հիմնական դպրոց (տեխնոլոգիայի ուսուցչուհի):

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Համակարգչային ծրագրեր /Autodesk Inventor, AutoCAD, CorelDRAW, LabVIEW, Skratch/,մակերևութային ճարտարագիտություն, ռոբոտատեխնիկա, ինժեներական կրթություն:(

Հրապարակումներ
1. Ա.Ի. Սահրադյան, Ա.Հ. Փափազյան, Մ.Ն. Քոլոյան, Լ.Ա. Գասպարյան, Ա.Ս. Հակոբյան Արագահատ պողպատից պատրաստված կտրող գործիքի բնական ծածկութապատման եղանակ: Գյուտի արտոնագիր AM 20130161, C21D 8/00, C21D 9/00, 20.05.2014թ.
2. Ա.Ս.Հակոբյան Տեխնոլոգիա առարկայի դասավանդման գործընթացում ի հայտ եկած հիմնախնդիրները և դրանց լուծման հնարավոր տարբերակները// Գիտական զեկույցների ժողովածու «Տեխնոլոգիա» կրթական ոլորտի հիմնախնդիրները գիտաժողովի (Երևան, 25-26 նոյեմբերի, 2014 թ.).-Եր.: ՀՊՄՀ, 2015.- Էջ 104-107

3. Ա.Ի.Սահրադյան, Ա.Ս.Հակոբյան, Հ.Վ.Այվազյան Աշակերտների տեխնոլոգիական մտածողության զարգացումը և ինժեներական կրթությունը //Մանկավարժություն.- Երևան 2016.-N2.-էջ 37 – 41
4. Ա.Ս.Հակոբյան Ռոբոտները և ռոբոտացված համակարգերը փրկարարական աշխատանքների իականացման ոլորտում// ՃԿՊԱ Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ.-Երևան 2017 .-N11.- էջ283-289:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն