ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Սիմոնի Մուրադյան
05.02.2016

Դասախոս

muradyanannas24@aspu.am

Դասախոս/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2014-2016թթ. ՀՊՄՀ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ, Մանկավարժություն և
հոգեբանություն նախադպրոցական) բակալավր:
2016-2018թթ. ՀՊՄՀ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ: Հոգեբանություն,
մանկավարժական հոգեբանության մագիստրոս:

Աշխատանքային փորձ
2016թ.-ից առ այսօր- «Ամենագետների նախակրթարան» ՍՊԸ՝ մեթոդիստ :
2021թ.-ից առ այսօր - << երջանկության ճանապարհ>> բարեգործական հասարակական կամակերպություն՝ ծրագրի համակարգող:
2021թ.-ից առ այսօր- Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս:
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրավաբանական, սոցիալական, բժշկական հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
1. 2019թ. «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կառուցվածքին,
շահագործմանը, երեխաների ընդունելությանը, սնուցմանը ներկայացվող
պահանջներ» :
2. 2018թ. «Նախադպրոցականների հոգեկան զարգացում և հոգեկան առողջության
պահպանում»:

Հրապարակումներ
1. 2017թ. ԵՊՀ Իջևանի մասանճյուղ: Հանրապետական ուսանողական
Գիտաժողով: «Մանկավարժական պրակտիկայի նշանակությունն երիտասարդ
մանկավարժների կայացման գործընթացում» : Երևան 2017.-87 էջ.:
2. 2017թ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ,
Արդի հոգեբանության գիտական հանդեսում գիտական հոդված: «Մանկավարժական պրակտիկայի նշանակությունն ապագա մանկավարժների
կայացման գործընթացում »: Երևան 2017.-107-111 Էջ

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն