ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Աշոտի Սիմոնյան
15.02.2016

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն 

Կրթություն
2007-2011 թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ասպիրանտ
2002 -2007 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության և անգլերեն լեզվի բաժնի շրջանավարտ
1999-2001 թթ. Եղեգնաձորի քաղաքային պետական վարժարանի շրջանավարտ
1992 – 1999 թթ. Եղեգնաձորի երաժշտական դպրոցի աշակերտ (ջութակի բաժին)
1991 – 1999 թթ. Եղեգնաձորի միջնակարգ դպրոց շրջանավարտ
Գիտական աստիճան
2019 թ. ԺԳ.00 01. թվանիշով «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման «Զարգացնող միջավայրի դերը նախադպրոցականի ճանաչողական հետաքրքրությունների ձևավորման գործում» հիմնախնդրով ատենախոսական թեզի պաշտպանություն /0-20մասնագիտական խորհուրդ/

Աշխատանքային փորձ
2022 թ. հունիսից ՝ ՀՊՄՀ, Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս
2017-ից - 2022 թթ Երաժշտության մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2017թ.հուլիսի 27–ից 2018թ. մարտ «Բազմամշակութային կրթության ռիսկերը և դրանց նվազեցման տեխնոլոգիաները» գիտական ծրագրի կրտսեր գիտական աշխատող
2018-2022 թթ. ԵՊՀ ԻՄ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ (ժամավճարային հիմունքներով)
2013- 2017 թթ ՀՊՄՀ, Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս
2007-2008 թթ. Եղեգնաձորի Գիտելիք համալսարան, ասիստենտ
2008-2014 թթ. Եղեգնաձորի քաղաքային համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզ / դաստիարակ /

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Երեխայի երաժշտական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա
• Նախադպրոցականի պար և ռիթմիկա
• Երաժշտություն և տարրական դպրոցում երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա
• Թատերական գործունեության տեսություն և մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նախադպրոցական և տարրական մանկավարժություն, ներառական կրթություն, երաժշտական հոգեբանություն, մանկան հոգեբանություն երաժշտության դասավանդման տեխնոլոգիաներ, թատերական գործունեություն,պար, բազմամշակութային երկխոսություն

Վերապատրաստումներ
2014 նոյեմբեր «Քայլ առ քայլ» ծրագրի կողմից անցկացվող ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում
2015 նոյեմբեր-2016 ապրիլ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի կողմից կազմակերպված անգլերեն լեզվի կատարելագործման դասընթացներ/ 4րդ մակարդակ/
2016 սեպտեմբերի 12-16 «Ներառական և երեխայակենտրոն նախադպրոցական կրթություն»թեմայով վերապատրաստողերի վերապատրաստման դասընթաց
2016 հունիսի 20-22 «Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները» Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոց
2017 թ. հուլիսի 2-8 Բիշկեկ Ներառական կրթության թեմայով ամառային դպրոց
2017թ. մայիսի 16-17 - Ինստիտուցիոնալ հետազոտություն / պլանավորում և տեղեկատվական համակարգի կառավարում բարձրագույն կրթության ոլորտում՝ի նպաստ համալսարանի արդյունավետ կառավարման և որակյալ կրթության
2017թ «Շարունակական կրթության զարգացումը Հայաստանում նախընթաց կրթության ճանաչման միջոցով» վերապատրաստում Էրասմուս+ ծրագրի շրջանակում
2017 թ. Նոյեմբեր 22-23 Մոսկվա «Наука на службе образованию» Факультет оценки и развития управленческих кадров, ВШГУ РАНХиГс
2017 թ. Նոյեմբեր 9-11, Մոսկվա «Профориентация для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в рамках реализации ФГОС, «Институт управления образованием Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО»)
2017 Նոյեմբեր «Создание специальных условий получения образования и организация психолого- педагогического сопровождения обучающихся с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях», «Институт управления образованием Российской академии образования»
Սեպտեմբեր 2019 ՉԺՀ Յուննան նահանգ զբոսաշրջության թեմայով մեկամսյա վերապատրաստում
2020 թ. Մայիս DMO-ների (Destination Management Organization) ստեղծման և զարգացման վերաբերյալ չորսամսյա առցանց ծրագիր/«Իմ Հայաստան ծրագիր/
2017-2021 թթ Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի «Ուսուցում մանկապարտեզում» բաժնի վերապատրաստող
2022թ. Սեպտեմբեր 10, ԵՊՀ ԻՄ «Աշխատանքը moodle հարթակում» թեմայով վերապատրաստում
• Այլ՝ ընթացիկ վերապատրաստումներ

Անդամակցություն
2015թ․-2017 թթ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Որակի ապահովման հանձնաժողովի անդամ
2013թ-2017 թթ ՀՊՄՀ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Մանկավարժություն և մեթոդիկա/ նախադպրոցական կրթություն/ մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսերի մենթոր
2005 թ․ «Երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» ՀԿ կամավոր
2016 թ․ «Աշխատանք և հայրենիք» ՀԿ անդամ
Հետազոտական աշխատանք
2021 հոկտեմբեր «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի կրթության բարելավման ծրագիր՝ փորձագետ
2018 «Նախադպրոցական և տարրական կրթության արդիականացում ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման միջոցով» ծրագիր` անհատ-խորհրդատու/ԽԾՀՊՄՀ-18/3-6/
2018 օգոստոս ՇՊՀ Նորկենտ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձևավորրման աշխատանքներ /մասնագետ- խորհրդատու/

Հրապարակումներ/2014-2022թթ./
Շուրջ 34 գիտական հոդված, 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, վաղ մանկության տարիքի առաջին խմբի կրթական հիմնական ծրագիր

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8760-2298 

Պարգևներ
Մեդալ և հաղթողի հավաստագիր «Magnum Opus Publication» 2015/2016»- կրթության բնագավառում գիտական հրապարակումների միջազգային մրցույթ

Համակարգչային գիտելիքներ` Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe animate, Adobe photosհop, Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Corel, Web Design,

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն