ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Ժորիկի Ադամյան
18.02.2016

Արվ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ/Երաժշտության մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
2008-2012-Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, ասպիրանտ
1998-2003-Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, դաշնամուրային ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Արվեստագիտության թեկնածու, մասնագիտությունը՝ ԺԷ.00.02. Երաժշտական արվեստ
Ատենախոսություն՝ «Տիգրան Չուխաճյանի դաշնամուրային ստեղծագործությունը» (2013)

Աշխատանքային փորձ
2012-առ այսօր-Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, ասիստենտ, 2017-ից՝ դոցենտ
2021 օգոստոս-ՀՀ մարզերի շնորհալի երեխաների զարգացման բարեգործական ծրագիր-նախաձեռնություն, կազմակերպիչ և համակարգող
2019-առ այսօր-Երաժշտական մեկնաբան, ԱԶԳ օրաթերթ
2007-2015թթ.՝ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնստերվատորիա`ուսումնական ասիստենտ
2000-2019-«Հովեր» պետական կամերային երգչախումբ, նվագակցող և երգչուհի
2005-2008թթ.՝ Ա. Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտա-մանկավարժական քոլեջ` դաշնամուրի դասատու
2004-2007- ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Նվագարան (դաշնամուր)
Մագիստրատուրա՝ Հետազոտական աշխատանք, մանկավարժահետազոտական պրակտիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կատարողական արվեստ, երաժշտության պատմություն, կատարողական արվեստի պատմություն, երաժշտամանկավարժական մեթոդիկա և դասավանդում, երաժշտական հոգեբանություն, արվեստի փիլիսոփայություն:

Վերապատրաստումներ
13. 04.2015-07.05.2015 ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման դասընթաց
2018 (գարնանային հոսք), PR դպրոցի շրջանավարտ, «Հայկական ՓԻԱՐ ասոցիացիա» գիտատեղեկատվական ՀԿ, վկայական։
2022, Առցանց դասընթաց «The Strategy of Content Marketing» (Կոնտենտ մարքեթինգի ռազմավարություն), անգլերենով, Կալիֆորնիայի համալսարան, վկայական, Coursera.org.:

Հրապարակումներ
1. Ադամյան Ա., Տիգրան Չուխաճյանի դաշնամուրային արվեստը, մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատարակչություն, 2015, 225 էջ:
2. ''Вопросы музыкального образования в Армении в контексте интеграции во всемирную образовательную систему'', [Электронный журнал] // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. - №2. - 2015. – , Москва, стр. 237-242. URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/adamyan_237-242.pdf (РИНЦ)
3. Music Education Issues for Adult Beginners in Armenia: Specifically the Analysis of the Difficulties of Piano Playing, British Journal of Music Education, 2018, July, no. 2, pp. 191-202, DOI https://doi.org/10.1017/S0265051717000249
4. Մեծահասակների երաժշտական կրթության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում, Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում, Ուսումնական նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան,2018, Էջ 251-267:
5. Հայ կոմպոզիտորների պոլիֆոնիկ ստեղծագործություններ դաշնամուրի համար,ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ՄԿԱՀ, 2019, հրատարակված է ՀՀ մշակույթի նախարարության պատվերով, 62էջ:
6. “Sight-reading as an important factor in the professional growth of future music teacher”, Revista Vórtex Music Journal, | ISSN 2317–9937, Curitiba, v.8, n.2, p. 1-16, 2020.
D.O.I.: https://doi.org/10.33871/23179937.2020.8.2.6

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-1484-4744

 Լեզուներ՝ հայերեն (լեզվակիր), ռուսերեն (վարժ), անգլերեն (B2), գերմաներեն (սկսնակ)