ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անուշ Գրիշայի Խաչատրյան
10.02.2016

Մասնագետ

anushkhachatryan-4@aspu.am

Մասնագետ/Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 2020-2022- ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ, Արևելագիտության բաժնի, Թյուրքագիտության մագիստրատուրա
• 2020-2022- Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Պատմության և հասարակագիտության» ֆակուլտետի, Պատմության բաժնի մագիստրատուրա
• 2015-2020թթ.- Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Պատմության և իրավագիտության» ֆակուլտետի, Պատմության բաժնի բակալավրիատ

Աշխատանք
• 2022 թ. սեպտեմբերից ՀԱՊՀ Երևանի քոլեջի պատմության դասախոս
• 2021թ. սեպտեմբերից մինչ օրս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ

Միջազգային գիտաժողովների մասնակցություն
• 2022 թ. սեպտեմբերի 22-23-ը՝ «Կինը Արևելքում» միջազգային գիտաժողով
• 2021 թ. հուլիսի 9-10-ը՝ «Երիտասարդ արևելագետների» ամենամյա 41-րդ գիտաժողով
• 2021թ. նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 3-ը՝ Պատմաբանի օրվան նվիրված երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով

Հոդվածներ
• «Մարիամը որպես հանգուցային կերպար իսլամական և քրիստոնեական քաղաքակրթական խաչմերուկում», Մերձավոր Արևելք, Պատմություն, Քաղաքականություն, Մշակույթ, Հատոր XV, Հոդվածների Ժողովածու, Երևան-2021, էջ 47-72:
• Символы и цвета как примеры диалога средневекового исламского и христианского миров, Сборник статей XXIII Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 2022, с. 74-79.
• The Transformations Of The Character Of Alan-Koa After The Expansion Of Islam, Fundamental Armenology, № 2 (16), 2022, DOI:10.54503/1829-4618-2022.2(16)-6.

Լեզուների իմացություն
ռուսերեն
անգլերեն
ուսումնասիրում է՝ թուրքերեն, արաբերեն