ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անուշ Վարդգեսի Դանիելյան
06.09.2016

Դասախոս

danielyananush38@aspu.am

Դասախոս/ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Ֆիզիկական Հետազոտությունների Ինստիտուտի ասպիրանտ, Մասնագիտությունը-Լազերային Ֆիզիկա

Ֆրանսիայի Լորանի համալսրանի դոկտորանտուրա, LMOPS, Centrlale Supelec

Մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան, Մասնագիտությունը – Ֆիզիկա, Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարան

Ճարտարագիտության բակալավր, Մասնագիտությունը-Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա, Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան

Աշխատանքային փորձ
03. 2001 - 11.2001 Ֆիզիկայի ուսուցչուհի, Քաջարանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց

11.2001 – 08.2017 Ֆիզիկայի ուսուցչուհի, Քաջարանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց

05.2014 – Կրտսեր աշխատակից, ԳԱԱ, ՖՀԻ ՙՙՈչ գծային բյուրեղների՚՚ լաբորատորիա

06.2015-05.2016 Գիտաշխատող, Ֆրանսիա, Մեց, LMOPS

09.2017-ից Դասախոս, Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

Կարդացվող դասընթացներ 

Բակալավրիատ` ընդհանուր ֆիզիկա, Պինդ մարմնի ֆիզիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Բյուրեղագիտություն, Ռամանյան սպեկտրոսկոպիա, Ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիա, Էլեկտրա-օպտիկա:

Հրապարակումներ՝
1. A.Danielyan, M.Bazzan, E.Kokanyan, M.Aillerie, L.Vittadello, S.Kostritskii, “Photoconductivity of iron doped LiNbO3 crystals of different stoichiometry”, Laser Physics International Conference, Ashtarak, Armenia, September 2015
2. A.Danielyan, E.Kokanyan, M. Aillerie, M.Bazzan, S.Kostritskii “Characterization of iron doped LiNbO3 crystals of different stoichiometries”, Seminar of Doctoral school, Vandoeuvre, France, May 2016.
3. A.Danielyan, L. Vittadello, M.Aillerie, E.Kokanyan,N. Kokanyan, M. Bazzan, S.M. Kostritskii “Physical properties of iron doped LiNbO3 crystals of different stoichiometry”, 5th Internatioanl Conference “New Achievements in Material and Environmental Sciences, Nancy, France, November 2016.
4. M. Abarkan, A. Danielyan, N. Kokanyan, M. Aillerie, A. Movsesyan, S. Kostritskii E. Kokanyan, “The clamped and unclamped effective electro-optic coefficients of zirconium-doped congruent lithium niobate crystals”, Journal of Physics 879(1):012004 • July 2017.
5. M. Abarkan, A. Danielyan, S. Sewastianow, N. Theofanous, M. Aillerie, S. Kostritskii, E. Kokanyan, “The r 22 electro-optic coefficients in indium-doped congruent lithium–niobate crystals”, Journal of Physics 879(1): 012005 • July 2017.
6. A.Danielyan, E.Kokanyan, M.Aillerie, M.Bazzan, “Sructural and physical properties or iron doped various composition lithium niobate crystals”, Laser Physics International Conference, Ashtarak, Armenia, September 2017.
7. A. Danielyan, “Characterization of lattice parameters in iron doped lithium niobate crystals with different stoichiometry”, National Polytechnic University of Armenia, Bulletin, Collection of scientific papers, Երևան, Ճարտարագետ.
8. L. Vittadello, M. Bazzan, A. Danielyan, E. Kokanyan, L. Guilbert, M. Aillerie. A polaron approach to photorefractivity in Fe : LiNbO3, IOP Publishing, Journal of Physics Communications 2 (2018) 125003, DOI: 10.1088/2399-6528/aaf3ec
9. A. Danielyan. Characterizing the lattice parameter in iron-doped lithium niobate crystals with different stoichiometry Bulletin(National Polytechnic University of Armenia ), Part 1, pp. 59-64, Yerevan, Armenia, 2018

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն