ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անուշ Վարդգեսի Դանիելյան
06.09.2016

Ֆիզ․մաթ․գիտ․թեկնածու, դասախոս

danielyananush38@aspu.am

Ֆիզ․մաթ․գիտ․թեկնածու, դասախոս/Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
Ֆրանսիայի Լորանի համալսարանի դոկտորանտուրա, LMOPS, Centrlale Supelec
ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Ֆիզիկական Հետազոտությունների Ինստիտուտ, Մասնագիտությունը-Լազերային Ֆիզիկա
Մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան, Մասնագիտությունը – Ֆիզիկա, Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարան
Ճարտարագիտության բակալավր, Մասնագիտությունը-Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա, Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան
Քաջարանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
03. 2001 - 11.2001 Ֆիզիկայի ուսուցչուհի, Քաջարանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց
11.2001 – 08.2017 Ֆիզիկայի ուսուցչուհի, Քաջարանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց
05.2014 – Կրտսեր գիտաշխատող, ԳԱԱ, ՖՀԻ ՙՙՈչ գծային բյուրեղների՚՚ լաբորատորիա
06.2015-05.2016 Գիտաշխատող, Ֆրանսիա, Մեց, Լորանի համալսարան
09.2017-ից Դասախոս, Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
11.2019-ից Փորձագետ EU4INNOVATION նախագծում, Հայաստանի Կենտրոնական Բանկ
01․2020-ից Կրտսեր գիտաշխատող, ՀՊՄՀ Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիա

Գիտական աստիճան
ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու «Մետաղի իոններով լեգիրված լիթիումի նիոբատի բյուրեղների ֆոտոռեֆրակտիվ և էլեկտրա-օպտիկական հատկությունները», Ֆրանսիայի Լորանի համալսարան, ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Ֆիզիկական Հետազոտությունների Ինստիտուտ 

Կարդացվող դասընթացներ՝
Բակալավրիատ-Ընդհանուր ֆիզիկա, Պինդ մարմնի ֆիզիկա, Վիճակագրական ֆիզիկա, Միկրոէլեկտրոնիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Բյուրեղագիտություն, Ռամանյան սպեկտրոսկոպիա, Ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիա, Էլեկտրա-օպտիկա:

Հրապարակումներ
• A.Danielyan, M.Bazzan, E.Kokanyan, M.Aillerie, L.Vittadello, S.Kostritskii, “Photoconductivity of iron doped LiNbO3 crystals of different stoichiometry”, Laser Physics International Conference, Ashtarak, Armenia, September 2015
• A.Danielyan, E.Kokanyan, M. Aillerie, M.Bazzan, S.Kostritskii “Characterization of iron doped LiNbO3 crystals of different stoichiometries”, Seminar of Doctoral school, Vandoeuvre, France, May 2016.
• A.Danielyan, L. Vittadello, M.Aillerie, E.Kokanyan,N. Kokanyan, M. Bazzan, S.M. Kostritskii “Physical properties of iron doped LiNbO3 crystals of different stoichiometry”, 5th Internatioanl Conference “New Achievements in Material and Environmental Sciences, Nancy, France, November 2016.
• M. Aillerie, E. Kokanyan, A. Movsesyan, A. Danielyan, N. Kokanyan, M. Abarkan, F. Abdi, S. Kostritskii. Recent advances in Electro-optic and Photorefractive properties of doped congruent lithium-niobate crystals. Book of abstracts 5th International Conference “New Achievements in Materials and Environmental Sciences” Nancy, France, 2016.
• M. Abarkan, A. Danielyan, N. Kokanyan, M. Aillerie, A. Movsesyan, S. Kostritskii E. Kokanyan, “The clamped and unclamped effective electro-optic coefficients of zirconium-doped congruent lithium niobate crystals”, Journal of Physics 879(1):012004 · July 2017.
• M. Abarkan, A. Danielyan, S. Sewastianow, N. Theofanous, M. Aillerie, S. Kostritskii, E. Kokanyan, “The r 22 electro-optic coefficients in indium-doped congruent lithium–niobate crystals”, Journal of Physics 879(1): 012005 · July 2017.
• A.Danielyan, E.Kokanyan, M.Aillerie, M.Bazzan, “Sructural and physical properties or iron doped various composition lithium niobate crystals”, Laser Physics International Conference, Ashtarak, Armenia, September 2017.
• A. Danielyan. “Characterizing the lattice parameter in iron-doped lithium niobate crystals with different stoichiometry”, Bulletin (National Polytechnic University of Armenia), Part 1, pp. 59-64, Yerevan, Armenia, 2018.
• A. Danielyan, N. Kokanyan, S. Kostritskii, E. Kokanyan, M. Aillerie, “Composition dependence of the electro‐optic properties of iron‐ doped lithium niobate crystals mounted as bulk modulator” Journal of Ameriacen Ceramic Society, First Publishing 14/11/2018, Vol.102, Issue 6, pp. 3535-3546, June 2019.
• L. Vittadello, M. Bazzan, A. Danielyan, E. Kokanyan, L. Guilbert, M. Aillerie, A polaron approach to photorefractivity in Fe:LiNbO3, IOP Publishing, Journal of Physics Communications 2 (2018) 125003.
• N. Kokanyan, A. Danielyan, M. Aillerie, S. Kostritskii, T. Aubert, N. Babajanyan, E. Kokanyan, Photorefractive properties of lithium niobate crystals studied by Raman spectroscopy, Proc. SPIE 1127, Fourth International conference on Applications of Optics and Photonics, 1120723, 2019.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5860-7871

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն
`