ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անվճար պարապմունքներ` Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դիմորդների համար 
21.04.2022

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետը,  «ֆիզիկա», «Մաթեմատիկա», «Ինֆորմատիկա», «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտությունների գծով, առկա և հեռակա բաժինների դիմորդների համար անցկացնում է անվճար պարապմունքներ՝ ֆիզիկա և մաթեմատիկա (ընտրովի) առարկաներից։

Դիմելու համար զանգահարել՝ (010) 59-70-38, (010) 59-70-50, (010) 59-70-73։

Ֆիզիկա առարկայի ընդունելության հարցերի պատասխանների մեկնաբանությանը ծանոթանալու համար այցելե՜ք հետևյալ հղումները.

https://www.youtube.com/watch?v=eiCiP7jzJDY&t=328s

https://www.youtube.com/watch?v=G-HQRFG4qeU&t=1240s

https://www.youtube.com/watch?v=a1cL5acVRWs&t=453s

Նորություններ