ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անվճար պարապմունքներ` Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դիմորդների համար 
11.10.2023

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետը,  «ֆիզիկա», «Մաթեմատիկա», «Ինֆորմատիկա», «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն», «Մաթեմատիկա-ֆիզիկա»,«Մաթեմատիկա-ինֆորմատիկա», մասնագիտությունների գծով, առկա և հեռակա բաժինների դիմորդների համար հոկտեմբերի 23-ից կանցկացնի  անվճար պարապմունքներ՝ ֆիզիկա և մաթեմատիկա (ընտրովի) առարկաներից։

Պարպմունքները կանցկացվեն Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետում ՝ ժամը 14․30-ից։ 

Դիմելու համար զանգահարել՝ (010) 59-70-38, (010) 59-70-50, (010) 59-70-73։

 

Նորություններ