ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անժելա Վահանի Թորոսյան
10.02.2016

Բաժնի պետ

Հեռ.՝ (010)  55 25 45

Բաժնի պետ/Անձնակազմի հաշվառման բաժին

Կրթություն
1978-1983թ.թ. Կ. Մարքսի անվան ԵրՊԻ՝ Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա մասնագիտություն / գերազանցությամբ /

Աշխատանքային փորձ
2010 թվականից Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի անձնակազմի հաշվառման բաժնի պետ
1997-2010 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կադրերի բաժնի տեսուչ
1983-1997 Կ. Մարքսի անվան ԵրՊԻ՝ Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ, դասախոս

Լեզուներ՝ հայերեն՝ մայրենի, ռուսերեն, գերմաներեն