ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անժելա Վարդանի Թովմասյան
02.02.2016

Մասնագետ

eco-nat11@aspu.am

Մասնագետ/ Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոն

Կրթություն
1998-2003 Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետ, կենս- էկոլոգիայի բաժին:

Աշխատանքային փորձ

2007թ.-ից առ այսօր` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի էկոլոգիայիև կայուն զարգացման ամբիոնի մասնագետ
2005-2021թթ․ Արյունաբանական կենտրոնում կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մասնագիտական բնագավառի նորություններ

Վերապատրաստումներ
ՀՊՄՀ-ում իրականացվող համակարգչային դասընթացներին
ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց

Լեզուներ
Հայերեն ռուսերեն (լավ), անգլերեն (բավարար)