ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արա Հրավարդի Հակոբյան
21.02.2017

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկան, արվ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

hakobyanara20@aspu.am

Արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր/Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ

Կրթություն
2001թ.- կատարելագործվել է Վենետիկի Գեղարվեստի ակադեմիայում
1997-2000թթ. – ասպիրանտուրա Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
1997թ. - Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա, գեղանկար մասնագիտություն, որակավորում՝ գեղանկարիչ-մանկավարժ

Գիտական աստիճան
Գիտական աստիճան՝ արվեստագիտության դոկտոր
2017թ. պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն՝ «Ծովանկարչության ժանրը XIX-XX դարերի հայ գեղանկարչության մեջ» /ԺԷ 00.03/
Գիտական աստիճան՝ արվեստագիտության թեկնածու
2001թ. պաշտպանել է ատենախոսություն՝ «Ծովանկարիչ ՎարդանՄախոխյան» /ԺԷ 00.03/

Աշխատանքային փորձ
2017թ.-ից առ այսօր՝ ՀՊՄՀ գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկան
2017թ. ՀՊՄՀ կերպարվեստի ամբիոնի վարիչի պ/կ
2008թ.-2017թ. ՀՊՄՀ արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ
2002թ.-ից առ այսօր՝ ՀՊՄՀ դասախոս
1994-2001 թթ. Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
(մագիստրատուրա)
Կերպարվեստի ստեղծագործության վերլուծություն
Ստեղծագործության վերլուծության ուսուցման մեթոդիկա
Արվեստի գրախոսության ուսուցման մեթոդիկա
Գիտական աշխատանքի կազմակերպման մեթոդիկա
Գեղանկար
Արևմտահայ կերպարվեստի պատմություն
Սփյուռքահայ արվեստ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Կերպարվեստ, մշակույթ, արվեստի պատմություն

Անդամակցություն
2021թ.-ից Հայաստանի Թեքեյան մշակութային միության անդամ
1999թ.-ից Հայաստանի նկարիչների միության անդամ

Հրապարակումներ
(գրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ)
1. Ծովանկարիչ Վարդան Մախոխյան, Եր., 2004, Զանգակ 97, 132 էջ
2. Վարդան Մախոխյան, Եր., 2006, Զանգակ 97, 196 էջ
3. Գույնի ու երևակայության գործոնները նկարչության ուսուցման դասընթացում, մեթոդական հանձնարարականներ, «Զանգակ 97» հրատ., Եր., 2006, 40 էջ
4. Նկարչության ուսուցման գաղափարը 19-րդ դարի հայկական դպրոցում. Փիլիպոս Վարդանյան, ուսումնասիրություն, ԵԳԵԱ հրատ., Եր,, 2007, 32 էջ
5. Արսեն Շաբանյան, Եր., 2009, poligraph Business, 144 էջ
6. Բաղեշի Ամիրդոլու համալսարանը և կերպարվեստը այդ կրթարանում. 17-րդ դար, Մենագրություն, «Զանգակ» հրատ., Եր., 2012, 112 էջ
7. Նկարչությունը հայկական դպրոցում 17-19 դարերում, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Զանգակ» հրատ., Եր., 2015, 104 էջ
8. Հայ նկարիչների Վենետիկը, Եր., 2015, Նուշիկյան պրինտ, 80 էջ
9. Հայազգի ծովանկարիչները, Եր., 2017, Տիգրան Մեծ, 440 էջ

Հոդվածներ
. Изображение моря в армянском средневековом искусстве, Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности (раздел искусствоведение) №3, 2016, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, ст. 99-102
. Стилевые тенденции в творчестве франц. Художников-маринистов арм. Происхождения начала XX века, Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности (раздел искусствоведение) № 4, 2016, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, ст. 97-100
. Роль И.К.Айвазовского в искусстве художника - мариниста Эммануила Магдесяна, Наука и Мир, Международный научный журнал, (№ 3) 2017, Том 2, Волгоград, ст. 64-66
. Задача пленэра в творчестве Ивана (Ованнеса) Айвазовского, Наука и Мир, Международный научный журнал, (№ 4) 2017, Том 2, Волгоград, ст. 85-87
մի շարք այլ գիտական հոդվածներ

Անհատական ցուցահանդեսներ
• Վենետիկ, 2001 թ.
• Երևան, Հովհաննես Թումանյանի թանգարան, 2011 թ.
• Երևան, Հայաստանում Ամերիկյան դեսպանատուն, 2013 թ.
• Երևան, Հայաստանի նկարիչների միություն, 2014 թ.
• Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան, 2014 թ.

Պարգևներ
ՀՀ Նկարիչների միության 70-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված ցուցահանդեսում «Լավագույն աշխատանքի համար» մրցանակ
2019թ. «Կերպարվեստ» ոլորտում «Վահան Թեքեյան» մրցանակ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, իտալերեն