ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լևոն Գուրգենի Արաբաջյան
31.10.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

arabajyanlevon08@aspu.am

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1974-1978թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինսիտիտուտի մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր` Ա 01.02 - «Փաթեթի տիպի ինտեգրալ հավասարումներ և ոչ գծային ֆունկցիոնալ հավասարումներ» պրոֆեսոր (2003թ.)Թեքնածուական ատենախոսություն «Վիներ-Հոպֆի հավասարումը կոնսերվատիվ դեպքում և ֆակտորիզացիայի ոչ գծային հավասարումներում», 01.01.02 (1997 թ., ք. Երևան)

Աշխատանքային փորձ
1997թ-առ այսօր ՀՊՄՀ
1988-1997թթ. Հայաստանի ԳԱ Բյուրականի աստղադիտարան, առաջատար գիտ. աշխատող
1980-1988թթ. Հայաստանի ԳԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ, ավագ գիտ. աշխատող
1972-1980թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Գյումրիի մասնաճյուղ, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Մաթեմատիկական անալիզ, դիֆերենցիալ հավասարումներ, ֆունկցիոնալ անալիզի տարրեր
Մագիստրատուրա՝ Վարիացիոն հաշիվ, ինտեգրալ հավասարումներ և ինտեգրալ ձևափոխություններ, թվային մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա և ճառագայթման տեղափոխության տեսություն, տեսական աստղաֆիզիկա, ֆունկցիոնալ անալիզ,

Անդամակցությունը
Մաթեմատիկայի գծով 0.53 մասնագիտական խորհրդի անդամ (2006թ-ից), Հայաստանի մաթեմատիկոսների միություն (2000թ-ից), 020 մասնագիտական խորհրդի նիստում:

Հրապարակումներ
1.«Ոչ ռեգուլյար դեպքում անվերջ հանրահաշվական մի համակարգի մասին», Ռուսաստանի ԳԱ «Մաթեմատիկական գրառումներ» ամսագիր, հատ. 89, համ. 1, 2011թ. Մոսկվա
2. «Փաթույթի տիպի ինտեգրալ հավասարումների մի դասի մասին», Ռուսաստանի ԳԱ «Մաթեմատիկական ժողովածու» ամսագիր, հատ. 198, համ. 7, 2007թ. Մոսկվա
3. «Մասնիկների հնարավոր բազմացման դեպքում տեղափոխման հավասարման մասին», Հայաստանի ԳԱԱ տեղեկագիր, Մաթեմատիկա, հատ. 41, համ. 5, 2006թ.
4. «Գերկրիտիկական դեպքում Վիներ-Հոպֆի ինտեգրալ հավասարման մասին», Ռուսաստանի ԳԱ «Մաթեմատիկական գրառումներ» ամսագիր, հատ. 76, համ. 1, 2004թ. Մոսկվա
5. «Դանդաղ նվազող կորիզներով փաթեթի տիպի կոնսերվատիվ ինտեգրալային օպերատորների ֆակտորիզացիայի մասին», «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» գիտական ամսագիր, հատ. 38, համ. 3, 2002թ. Մինսկ

Պարգևներ
2008թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալ

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն /ազատ/