ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արամայիս Գևորգի Գևորգյան
18.02.2016

Արվ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

gevorgyanaramayis20@aspu.am

Արվ. գիտ. թեկ., ասիստենտ/Արվեստաբանության ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը 
Բարձրագույն

Գիտական աստիճան:
Արվեստի գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ 
20 տարի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Արվեստի պատմության դասավանդման մեթոդիկա, Միջնադարյան արվեստի պատմություն


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Աշխարհի արվեստի և կերպարվեստի հուշարձանների պրակտիկ հետազոտում
Վերապատրաստում:
2008.07.01-2008.10.05 Մայնցի համալսարանի Միջին Արևելքի արվեստի բաժին

Անդամակցություն 
ՌԴ Մոսկվա , Սկոլկովո խորհրդի անդամ
Հրատարակչություններ:
1),,История культурных и торговых взаимоотношений между Восточноевропейским регионом и Средней Азией в 12-14 века" журнал ,,Искусство Востока"2001год,изд.Мысль.Москва.
2),,Исторические памятники эпохи Захаридов " очерк.стр.11-14.журнал,,Искусство"Москва 2004г.
3),,Kleinarmenisher kunst und Allemagne kenigsreich ,,Orientalishe kunst"Brill.Berlin.Deutshland. 2004.
4),,Armenian middle arts " 18-20 pages. journal ,,Grand Art" Massachusets.USA. 2008.
и.т.д

Պարգևատրումներ 
Լորիս Մելիքովի անվան շքանշան հայ-ռուսական մշակութատնտեսկան փոխհարաբերությունները ամրապնդման համար

Լեզուներ 
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և պարսկերեն / բառարանով/